Tip os log ind

Værdsæt de dygtige lærere

28. oktober 2016, 13.36

DEBAT Alle kan sikkert blive enige om, at børn skal gå i skole for at lære noget. Men hvordan skaber man egentlig et højt fagligt niveau i en skoleklasse? Svaret er ret enkelt: Omdrejningspunktet for klassens faglighed er læreren. Lige bag ved læreren står en kompetent ledelse, som har fokus på kerneopgaven. Bagerst står ambitiøse kommunalpolitikere, som skaber de fornødne ydre rammer til sikring af fagligheden.

Den dygtige lærer kan sit faglige stof. Derudover har læreren gode relationer til eleverne, ligesom han eller hun er i stand til at lede klassen.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) konkluderede i 2011, at der er en meget klar sammenhæng mellem lærernes karakterniveau fra lærereksamen og elevernes karakterer. Jo dygtigere lærere, jo dygtigere elever. Samme resultat er Produktivitetskommissionen kommet frem til.

Derfor er det overraskende - ja, ligefrem rystende - at hele 78 % af landets folkeskoler ikke tillægger lærernes karakterer nogen betydning ved ansættelsen. I stedet ansætter flertallet af folkeskolerne ud fra en mavefornemmelse af, hvem der socialt passer ind på lærerværelset.

I Favrskov Kommune skal vi efter min opfattelse ansætte skolepersonale - både lærere og ledelse - ud fra de kriterier, som forskningen har udpeget som de vigtigste i forhold til at skabe og fastholde et højt fagligt niveau i skolen. På den måde sikres den bedste udnyttelse af ressourcerne.

På Venstres initiativ skal der i 2017 gennemføres et serviceeftersyn af folkeskolerne i Favrskov Kommune. Jeg foreslår, at dette serviceeftersyn også kommer til at omfatte, hvordan vi i Favrskov Kommune rekrutterer medarbejdere til skolerne. Gør alle skoler i forvejen, som SFI anbefaler, er det jo kun godt. Og ellers er der plads til forbedring - uden at det koster en krone.


Ordet er dit