Tip os log ind
  • 1/: Viggo Tyrrestrup fotograferet op til den første Vradsrevy i august 2004, hvor han var ved at montere »kulissen«, han havde lavet. Også i revyen har købmandsbutikken spillet en stor rolle.
    Foto: Palle Kousgaard
  • 1/: Viggo Tyrrestrup var et legende og deltagende menneske og meget kunstinteresseret. Her ses han ved åbningen af udstillingen »Det sublime landskab« i 2011 på Kunstcentret Silkeborg Bad.
    Foto: Anne-Grethe Kousgaard
  • 1/: Palle Kousgaard, der har skrevet mindeordene her, kom ligesom Viggo Tyrrestrup til at kende Vrads omkring 1970. De blev begge engageret i landsbyens liv fra 1992, og med deres by-baggrund og lange akademiske uddannelse havde de fælles referencer, som naturligt førte dem sammen på mange måder og om mange aktiviteter.
    Foto: Jakob Stigsen Andersen

Vrads skal leve videre uden Viggo Tyrrestrup

Viggo Tyrrestrup var tandlæge og meget aktiv i lokalsamfundet i Vrads, hvor han blandt meget andet var med til at oprette Vrads Købmandshandel. Han blev 77 år
07. december 2017, 14.00

- Det er godt, vi har Vrads, sagde Viggo Tyrrestrup ofte, når situationen i Danmark eller verden i øvrigt prægedes af magtbegær, grådighed, ulighed og intolerance, og i Vrads kan man nu som andre steder sige, at det er godt, at vi har haft Viggo, som døde natten til torsdag den 30. november, ikke længe før, han ville være blevet 78 år.

To gange havde han tilsyneladende overvundet angreb af kræft, men selv om en operation gik godt, viste kræften alligevel at have bredt sig, og han døde afklaret og med Lisbeth og deres tre børn Camilla, Anders og Nis ved sin side.


Tandlægepar i Them

Viggo blev født i Esbjerg i 1939, men familien flyttede til Aarhus og ved studiet på tandlægehøjskolen mødte Viggo Lisbeth, som han både arbejdsmæssigt og privat har delt resten af livet med.

Som nyuddannede tandlæger i 1964-65 fik Viggo og Lisbeth arbejde ved skoletandplejen i Risskov nord for Aarhus, og efter et par år i byen Sunne i Värmland i Sverige kom parret til Them, som var en af de første danske landkommuner til at etablere skoletandpleje. Viggo blev en klinikchef, som lagde stor vægt på forebyggende tandpleje, og da kommunen efter kommunesammenlægningen var vokset, fik også Lisbeth ansættelse her, og igennem mere end 30 år har Viggo og Lisbeth på den måde mødt mange af kommunens indbyggere.

Familien boede i Them de første år, men i slutningen af 1972 købte de og ombyggede villaen Lystrup på Svinsbjergvej. Den havde oprindelig været fabrikantbolig til Lystrupminde Savværk, og til ejendommen hørte en stor grund med skov og en strækning af Lystrup Å, som gav gode udfoldelsesmuligheder for en aktiv familie med tre børn.


Kunstneriske evner

Viggo havde gode kunstneriske evner, men som ældste bror tog han en »fornuftig« uddannelse, mens lillebroren, Hans, blev professionel billedkunstner. Ud over at tegne og male med udstilling mange steder udfoldede Viggo sig kreativt i mange nære ting, og fra parrets mange rejser blev det til adskillige dagbogsskitser i form af akvareller.

Vartegnet for Toftebjerg Medborgerhus, som opstilledes i 1993, var udformet af Viggo, som selv undrede sig over, hvor længe »Tørrestativet«, som han kaldte det, mon kunne holde. Det er væk nu, men i de år skete der også noget andet, der fik stor betydning for Viggo, som sammen med Lisbeth reflekterede på ideen fra 1991 om at oprette en købmandsbutik i den nærtliggende landsby Vrads, og Viggo og Lisbeth var mellem de 12 personer, der oprettede Vrads Købmandshandel i 1992.

Vrads Købmandshandel var stærkt medvirkende til, at Vrads på mange måder kom til at nyde godt af Viggos iderigdom, og god, som han var til at omsætte sine ideer i praksis, vil der til stadighed være mange tegn på hans designs og øvrige virke. Med særlig kærlighed bestyrede Viggo det meget lille galleri oven over butikken, som i årenes løb har haft et væld af udstillinger, og karakteristisk for Viggo, som på trods af sine talenter var et meget beskedent menneske, var det ikke den store publicity, han gik efter, men intensiteten og nærværet i det, han deltog i. Man kunne altid regne med ham, ikke bare til at få ideer, men også til at udfylde huller (han var jo også tandlæge!), når der manglede nogen til en opgave.


Ansvarligt anarki

Viggo havde sine faste holdninger, men de kom sjældent til at stå i vejen for andre, for han var god til at lytte til børn såvel som til voksne. Man ydede efter evne, og der måtte gerne være uenighed, men den skulle ikke udstrækkes ud over den konkrete sag. Viggo var udpræget til et samarbejde, hvor man uden en fast struktur både kunne give plads og tage ansvar, og han var med til forme begrebet ansvarligt anarki, som opstod i forbindelse med en Åben landsby i Vrads. Der skulle være plads til alle - også til dem, der ikke ville være med i fællesskabet, og som i købmandsterminologien skulle der ikke være noget, der hed dårlig samvittighed.

Billedkunst, arkitektur, musik og sprog var sammen med sport - især tennis og badminton - væsentlige elementer i Viggos liv, og et udtryk som klasmusisme, som blev navnet på en aktivitet med at afspille klassisk musik i smedjen, viser Viggos formuleringsevne.


Et særligt samvær

I en landsby har man muligheden for uden de store anstalter at mødes om meget forskelligt, der ikke behøver at lægges op på et højere plan, end det kan bære. Viggo Tyrrestrup var med i købmandshandelens mange aktiviteter, i Vradsrevyen, læsekredsen, fotoklubben, Vradskoret, fællesspisninger, mandegruppen og forskellige studiekredse og andre aktiviteter, hvor der var brug for design, praktisk arbejde og deltagelse - alt sammen noget der gør, at man møder hinanden i mange forskellige roller og ser hinanden fra forskellige sider, så der aldrig opstår en bestemt jargon. På den måde kan en landsby åbne sig såvel indad som udad, og her var Viggo Tyrrestrup på sin egen stilfærdige måde en stor igangsætter, inspirator og deltager.

Da Viggo i sin sygdom var klar over, at der ikke var nogen vej tilbage, kunne han konkludere, at han var blevet 77 år. Han havde haft et godt liv, og det gik hans børn og syv børnebørn godt. Hvad mere kunne han forlange?

Viggo Tyrrestrup vil blive savnet i familien og i den store omgangskreds, men samtidig har han givet os meget at leve op til - og videre for.

Tak for det, Viggo.


Ordet er ditMere Navne