Tip os log ind

Vores vision for arbejdsmiljøindsatsen skal tilbage på sporet

15. november 2018, 12.34

ARBEJDSMILJØ For tiden fylder arbejdsmiljø en del i danske medier. Artikler beretter, at målinger viser, at det går dårligt med dette hos de danske virksomheder, mens andre viser, at det faktisk går rigtig godt. Emnet er noget, som alle parter skal tage dybt alvorligt. For ingen, og absolut heller ikke arbejdsgiverne, har en interesse i, at danskerne bliver syge af at gå på arbejde eller mistrives på arbejdet. Og skal man tage emnet alvorligt og kunne bruge arbejdsmiljøindsatsen til noget, så er det en vigtig pointe, at vores vision for arbejdsmiljøindsatsen skal tilbage på sporet. At vi får kortlagt, hvad eventuelle problemer er, og om de udspringer af arbejdet eller noget andet, så vi kan vælge den rigtige værktøjskasse - andet giver simpelthen ikke mening.

I øjeblikket går meget vidensindsamling om det fysiske og psykiske helbred nemlig på, hvad man selv føler - og det er også det, der i dag styres efter. Føler man sig stresset? Føler man ømhed i muskler og led? Det kan godt være, at man gør det, men er det så forhold i medfør af arbejdet, der gør det, eller er det fordi, man forsøger at håndtere mange bolde i privatlivet også? Det kan jo også være, at man har været udsat for særlige livsbegivenheder så som dødsfald eller skilsmisse, som kan være svære at håndtere, eller at man har gravet den store rod op i haven i weekenden, så ryggen værker.

Og nu vi har antydet også det med stress, så viser tal, at langt flere arbejdsløse end folk i arbejde føler sig stressede. Tager vi selvoplevet stress, så er det altså en drøj omgang for mange at stå uden for arbejdsmarkedet. Det er altså ikke sådan, at arbejdet over en bred kam gør danskerne syge - tværtimod.

Men når det er sagt, så skal vi selvfølgelig fortsat se på, hvordan vi kan forbedre både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Antallet af rapporteringer om vanskeligheder er steget, og det er faktisk en god ting. For det betyder, at medarbejderne har tillid til, at det nytter at åbne munden, og at deres ledelse tager dem alvorligt og agerer på deres henvendelser. Det er et første - og vigtigt - skridt på vejen til at sikre et godt arbejdsmiljø. For først når vi kender problemernes omfang, og hvor de har rod, har vi mulighed for at reagere passende på dem. Vi skal væk fra at styre efter, hvad den enkelte oplever - og tilbage på sporet, hvor indsatsen på arbejdspladsen styres på baggrund af objektivt konstaterbare forhold, som vi kan gå i dialog om og ændre på.


Ordet er ditMere Debat