Tip os log ind

Voksenattester vil sikre mere tryghed for ældre og handicappede

21. februar 2018, 12.36

TRYGHED Jeg har længe ment, at vi havde brug for yderligere tiltag for at forebygge seksuelle overgreb, tyveri med videre, og jeg har undret mig over, at vi fra Christiansborg ikke har lovgivet om, at der naturligvis skal indhentes udvidede attester for personale, som vil arbejde med mennesker, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - for eksempel ældre, udviklingshæmmede, mennesker med et handicap og psykiske lidelser mv. Derfor genfremsætter Dansk Folkeparti nu et forslag i Folketinget om, at der skal indhentes voksenattester til personale, som vil arbejde med disse grupper.

På samme måde, som vi fik indført børneattester til personale, som vil arbejde med børn. Vi har brug for et forebyggelsesværktøj for at sikre, at vi får de brodne kar sorteret fra. Attesten kan selvfølgelig ikke stå alene, det handler også om, at man ansætter personale med den rette faglighed og uddannelse.

Størstedelen af personalet, som arbejder i pleje/omsorgsfaget, gør hver dag et fantastisk stykke arbejde, og det skal de have stor tak for, men desværre er der også her brodne kar. Og de brodne kar ødelægger det for de andre fantastiske medarbejdere i plejeomsorgsfaget.

Vi har efterhånden alle sikkert hørt de tragiske historier i medierne fra tid til anden om ulykkelige sager, hvor ansatte for eksempel har forgrebet sig på patienter, demente ældre eller udviklingshæmmede. Det slags skal vi gøre alt, hvad vi kan for at stoppe, og derfor håber jeg, at de andre partier i Folketinget vil bakke Dansk Folkepartis forslag op. For vi kan og skal gøre mere for at beskytte de mennesker som har brug for pleje og omsorg i deres hverdag, og dette kan være et forebyggelsesværktøj til en mere sikker og tryghed hverdag for dem.


Ordet er ditMere Debat