Tip os log ind

Vælgervandringer i Silkeborg

30. november 2017, 13.16

Byrådsvalget Nu er valget overstået, og der er selvfølgelig forskellige grader af tilfredshed hos de enkelte partier. Men tallene og dermed vælgerne har talt deres tydelige sprog og det er måske tid til at analysere bare lidt dybere over valgresultatet.

1) Det er værd at notere sig, at der var ca. 18.000 vælgere, som IKKE stemte, svarende til ca. hver fjerde. Det bør man i alle partier tage som en stor udfordring.

2) Der er tre resultater, som man efter min mening særligt skal hæfte sig ved. Det første er, at Socialdemokratiet gik meget markant frem med næsten 2.800 stemmer. Det er der god grund til at lykønske dem med og særligt på baggrund af den uro, der har præget deres gruppe i denne valgperiode. Det gav en fremgang på et enkelt mandat, samtidig med at de hentede de to mandater tilbage, som de havde mistet i perioden pga. to løsgængere.

3) Det er særlig markant at se den store borgerlige tilbagegang på præcis 2.400 stemmer. Både konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti gik tilbage, samlet set med godt 3.400. Og det blå valgforbund blev kun reddet af en meget beskeden fremgang til Venstre på ca. 200 stemmer og Teresa Jørgensens godt 800 stemmer. Men samlet set mistede BLÅ BLOK to mandater i forhold til sidste valg.

4) Et tredje markant valgresultat var Enhedslistens tab på godt 900 stemmer. Det gav ikke mandattab, men måske tid til eftertanke. Det skal selvfølgelig også vurderes på baggrund af deres meget store fremgang for fire år siden.

5) Samlet set betød det, at RØD BLOK kun gik godt 2.100 stemmer frem, når vi vurderer det i forhold til for fire år siden, hvor Radikale også var med i det røde valgforbund. Selv hvis man trækker dem ud af »ligningen«, gik det godt for rød blok. Altså: Socialdemokratiet gik markant frem, SF gik en anelse frem og Enhedslisten gik markant tilbage.

6) Radikale var gået i et nyt valgforbund sammen med det nye parti Alternativet. Det er svært at sammenligne med for fire år siden. Men det kan konstateres, at Radikale gik knap 300 stemmer tilbage på trods af en synlig valgkamp. De blev så reddet af, at Alternativet fik godt 1.200 stemmer. De to partier fik hver et mandat, som endte med at blive tungen på vægtskålen. På valgnatten bekendte de kulør og sikrede Steen Vindum borgmesterposten. Radikale og Alternativet sørgede altså for at udligne BLÅ BLOKs tab, sådan at stillingen i det nye byråd fortsat er 17-14.

7) Det er i øvrigt påfaldende at registrere, at udover Socialdemokratiets store fremgang og Venstres og SFs beskedne fremgang, så gik alle andre partier tilbage. Bortset selvfølgelig fra Alternativet, der stillede op for første gang. Men det må da give panderynker hos Konservative og Dansk Folkeparti. Er de ved at blive ædt af Venstre?

8) Til sidst vil jeg ikke undlade at sige, at jeg finder det glædeligt, at man ikke kan købe sig til et mandat i Silkeborg byråd. På trods af en ekstremt dyr valgkamp - rygterne siger op mod 1 mio. - lykkedes det ikke for Teresa Jørgensen at købe sig til en plads i byrådet. Man skal altså have andre budskaber, end at man bare er meget bedre og flinkere og klogere og rigtigere end alle andre. Den gik altså ikke, og godt for det!

Jeg vil ikke i denne omgang kommentere forhandlingerne om konstitueringen af det nye byråd. Der har allerede været for mange »mandagstrænere« inde over.


Ordet er dit