Tip os log ind

Visioner for kulturhuset i Skanderborg

07. november 2017, 12.22

Udbygning Kulturhuset i Skanderborg har i mere end tyve år været et kæmpe aktiv for kommunens borgere. En stor gruppe af frivillige har gennem alle årene lagt et dygtigt arbejde i huset. Som brugere har vi haft glæde af mange fine arrangementer, og biblioteket har åbnet sig mod lokalsamfundet med mange nyttige funktioner.

Jeg er stor fan af vores kulturhus og påskønner den flotte indsats, som mange ildsjæle har præsteret gennem årene. Jeg støtter varmt en udvidelse af kulturhuset med en ny sidescene. Det er lykkedes i budgetaftalen for 2018 at få afsat yderligere 6,5 mio. kr. til denne udbygning. Hertil kommer egne midler fra kulturhuset, så projektet kan realiseres. Det vil skabe en natur- lig sammenhæng til Søtorvet/badet.

Det er rigtig godt, og det giver også et perspektiv i forhold til at lave et moderne søbad ud i søen i forlængelse af kulturhuset. Lokale- og Anlægsfonden har doneret 7,5 mio. kr. til dette spændende projekt, som jeg gerne vil støtte og fortsat arbejde for kan blive gennemført. Det samlede projekt er visionært. Det forener frivillighedskulturen, vi har i vores kommune, med de fantastiske muligheder, vores beliggenhed og natur giver os.


Ordet er dit