Tip os log ind

Vil Silkeborg have flere på cyklen?

12. januar 2019, 11.31

CYKLER Der er grund til at lette på hatten og anerkende vej- og planudvalgets beslutning om at igangsætte en undersøgelse af, hvordan man kan opgradere eksisterende banestier, så oplandsbefolkningen får lyst til at tage cyklen i stedet for bilen til byen.

I det hele taget er det nødvendigt at blive klogere på, hvordan vi får flere til at tage cyklen. Det indebærer også at vi må kigge på Silkeborg bys infrastruktur, så cyklismen fremmes.

Silkeborg har i det hele taget potentialet til at blive en fantastisk cykelby. En sammenkædning af de flotte initiativer, der er i forhold til MTB-cykling og aktiviteter i skoven, bør sammenkædes med hvordan vi får flere til at tage hverdagscyklen.

Udover at Silkeborg gerne vil brande sig som Danmarks friluftskommune nr. 1, er der store sundhedsfremmende perspektiver i at investere i cyklisme. Veldokumenterede undersøgelser fra bl.a. Dansk Industri dokumenterer, at sådanne investeringer fremmer sundheden og giver store besparelser i form af færre sygedage og besparelse i sundhedssektoren.

Seneste sundhedsundersøgelse for Silkeborg viser, at den generelle sundhedstilstand i vores by er blevet dårligere, samt at antallet af inaktive borgere er steget. Fremmelse af hverdagscyklismen vil kunne være med til at ændre på dette.

Undersøgelser viser også, at antallet af borgere der tager cyklen i dagligdagen er faldet, men der er gode erfaringer fra byer, der har knækket denne negative kurve.

Disse erfaringer bør være en del af den undersøgelse, som vej- og planudvalget har besluttet.

Målet må være, at Silkeborg også er en af de byer, der får flere til at cykle og iværksætter det nødvendige for at få det til at ske.


Ordet er dit