Tip os log ind

Vi mangler en klar udmelding om Tangeværket fra borgmestrene

04. september 2018, 12.50

Tangeværket Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (FFD) har gennem lang tid undret sig over, at der ikke kommer en klar udmelding fra de fire borgmestre i Silkeborg, Favrskov, Randers og Viborg kommuner med deres bud på Gudenåens fremtid.

Imens bruger Gudenåcentralen/Tangeværket tiden med at finde på nye begrundelser for at forhindre Gudenåen i at få en fremtid, hvor størstedelen af åen igen kan løbe frit til gavn for vandløbet og naturen omkring den.

Det seneste skud på stammen er fantasiprojektet, hvor man påstår at kunne levere billig varme til det meste af Midt- og Østjylland, hvis bare man får lov til at lægge nogle få varmeslanger ud i forbindelse med turbinerne. Der skal så samtidig etableres kilometervis af rørlægning til de midt- og østjyske byer, hvilket i Gudenåcentralens optik kun er en mindre detalje.

Det interessante omkring projektet er den tavshed, der har omgivet det. En tavshed der klart har haft til formål, at projektet nok kunne listes igennem, uden at mange ville opdag det - og dermed kunne gøre en fremtidig løsning mere besværlig. Heldigvis er det ikke sket.

Det må selvfølgelig undre alle, der ønsker en naturløsning for åen, at den reelle ejer af Gudenåcentralen ikke udviser større miljømæssigt engagement og går i rette med ledelsen på centralen. Gør man ikke det, fordi man er enig i den naturødelæggende strategi, som Gudenåcentralen/Tangeværket gennem alle årene har stået for, og som efter værkets opfattelse skal fortsætte i al fremtid?


Ordet er ditMere Debat