Tip os log ind

Venstres velfærdsløfte sikrer kvaliteten i de offentlige ydelser

14. maj 2019, 12.36

RÅDERUMMET Statsministeren, Venstres formand har afgivet et løfte om, at velfærden for danskere i alle aldre fremtidssikres - det betyder mere og bedre velfærd.

I de drøje år efter regeringsovertagelsen i 2015 med truende økonomiske udsigter måtte vi stramme op og holde igen. Dog lykkedes det at prioritere kernevelfærden: kræftplan IV og en mia. kr. til en mere værdig ældrepleje. Ellers måtte vi stå på mål for ubehagelige stramninger som f.eks. omprioriteringsbidraget på områderne uddannelse, undervisning og kultur.

Vi fik ryddet op, og Danmark har balance i økonomien igen, så langt øjet rækker. Der er rekordmange i arbejde og vi fik styr på tilstrømningen af asylansøgere. Vi har derfor råd til mere nu.

De kommende 6 år vil Venstre afsætte 69 mia. kr., så der er dækning for de stigende udgifter til flere ældre og til flere børn.

Uanset hvem der sidder for bordenden, er udfordringen den samme: der kommer flere ældre og flere børn i Danmark i de kommende år. I 2025 vil der være ca. 80.000 flere ældre medborgere over 80 år og godt 50.000 flere børn i alderen 0-5 år.

Vi skal have råd til - og vi har råd til at ansætte flere pædagoger, sygeplejersker og andet personale i sundheds- og ældresektoren i takt med at vi bliver flere ældre og flere børn.

Det er dejligt, at vi allerede nu kan melde ud, at der eksisterer et økonomisk råderum - og at vi kan melde ud, hvad vi vil bruge det til.

I Skanderborg kommune spiller det en stor rolle, at vi er i stand til at lade udgifterne følge væksten i antallet af plejekrævende ældre - og ikke mindst væksten i antallet af familier med mindre børn - visse dele af kommunen virker som magneter på børnefamilier - det er livsbekræftende - og det giver ekstra udgifter til daginstitutioner og skoletilbud.

Vi ved allerede nu, at vi i Skanderborg Kommune om få år vil mangle 160 plejeboliger, og det tal er endda usikkert, da antallet af ældre over 80 år stiger markant i nærmeste fremtid.

Vi vil matche Socialdemokratiet på velfærden, men uden at hæve skatten, som Socialdemokraterne vil. De vil hæve de sociale ydelser til arbejdsløse indvandrere og flygtninge, og de vil finde pengene ved at hæve skatterne for arbejdende danskere.

Det er den forkerte vej at gå.

Vi skal investere i velfærd, samtidig med, at vi holder skatterne i ro.

Vi skylder borgerne i Danmark, at kvaliteten i de offentlige ydelser på områder som uddannelse, sundhed og ældrepleje sikres i årene, der kommer - uden at sætte den ansvarlige økonomiske politik over styr.

Det vil Venstre!


Ordet er ditMere Debat