Tip os log ind

Venstre viser vej for integrationen

11. november 2017, 08.05

Flygtninge Regeringens mål er, at hver anden flygtning skal være i arbejde efter tre år i landet. I Favrskov Kommune er vi langt fra dette mål med kun 18 % i arbejde efter tre år i landet. For hver flygtning, der flyttes fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse, sparer vi 200.000 kr., som kan bruges til f.eks. børn og ældre. Venstre har fremlagt en plan for, hvordan vi kan gøre det bedre.

For det første skal vi stille tydelige krav til flygtningene og bruge sanktioner, hvis det er nødvendigt.

For det andet skal sprogindsatsen skærpes. Vores mål er, at flygtninge skal kunne tale dansk efter to år i kommunen. Det kræver, at de møder frem til sprogundervisningen, og i første halvår af 2017 var fraværet på knap 40 %. Det går ikke.

For det tredje skal vi være tydelige i forhold til respekten for danske værdier som ligestilling mellem kønnene, personlig frihed og medborgerskab. Vi vil ikke acceptere, at en mand af religiøse eller kulturelle grunde bestemmer, at hustruen ikke må arbejde, eller at forældre bestemmer, at en datter ikke må deltage i skolesvømning.

For det fjerde skal vi tænke på tværs. Derfor vil Venstre nedsætte et Integrationsråd, som kan bestå af repræsentanter for skolerne, daginstitutionerne, erhvervslivet, foreningerne og byrådet, og hvor flygtningene også skal have en plads. Integrationsrådet vil få til opgave at sikre, at indsatser i forhold til f.eks. social kontrol, medborgerskab og beskæftigelse forankres bredt. Af samme grund vil vi oprette et politisk udvalg, som skal have det politiske ansvar for integrationen i Favrskov Kommune.

Vælgerne afgør den 21. november, om Venstres plan skal føres ud i livet - men vi er parate til at gå i gang.


Ordet er dit