Tip os log ind
Foto: Colorbox

Venstre prioriterer motorvej frem for ny bane til Billund

29. december 2018, 08.00

TRAFIK På baggrund af den politiske aftale fra 2014 om Togfonden - hvor Venstre ikke er med - har Banedanmark udarbejdet en VVM-undersøgelse vedr. en mulig ny bane mellem Jelling og Billund Lufthavn og by. Denne undersøgelse blev færdiggjort lige før jul.

Jeg vil gerne her fremdrage nogle interessante fakta om projektet. Der er undersøgt tre mulige linjeføringer: 1) En 19 km lang nordlig Jellingløsning syd om landsbyen Rostrup, 2) En 20 km lang sydlig Jellingløsning syd om landsbyerne Mørup og Åst, og 3) En 14 km lang Gadbjergløsning nord om landsbyen Vester Smidstrup og inklusiv et 4 km langt nyt spor langs den nuværende bane mellem Mølvang og Gadbjerg.

Den anslåede anlægsomkostning for de tre løsninger er henholdsvis 910, 940 og 935 millioner kroner.

Tidsgevinsten ved en ny bane i forhold til kørsel med busser varierer fra 0 til 4½ minutter.

Fælles for alle tre løsninger er, at samfundsøkonomien er negativ, dvs. at Danmark bliver fattigere af at bygge banen. Årsagen til den dårlig økonomi er den forholdsvis høje anlægsomkostning sammenhold med en yderst beskeden tidsgevinst og et begrænset antal passagerer.

Der er afdækket en række mulige tilvalgsløsninger, eksempelvis koster det godt 200 millioner kroner ekstra, hvis man vælger at lave en nedgravet station ved lufthavnsterminalen i Billund. Nævnes skal også de gener, som en ny bane vil påføre en del lodsejere på egnen, ligesom banen vil medføre begrænsninger i togdriften mellem Vejle og Herning på grund af manglende kapacitet mellem Vejle og Jelling/Gadbjerg.

Jeg hilser det velkommen som grundlag for en kvalificeret politisk debat og stillingtagen, at vi nu har fået en grundig belysning af de trafikale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved en ny bane til Billund.

Det har desværre vist sig, at de bebudede 28,5 milliarder kroner i Togfonden i indtægter fra nordsøolien ikke findes i virkelighedens verden, På grund af et varigt fald i oliepriserne er omkring 15 milliarder kroner fantasipenge, der efterlader et stort sort hul i statens anlægsbudget, hvis partierne bag Togfonden helt usædvanligt vælger at holde stædigt fast i en aftale, der for en stor dels vedkommende viser sig at være ufinansieret. Det gælder eksempelvis for en ny jernbane ned gennem Østjylland inklusiv en ny jernbanebro over Vejle Fjord samt en ny bane til Billund.

På denne baggrund er det Venstres opfattelse, at vi er nødt til at prioritere vejprojekter, der styrker erhvervslivet og virksomhedernes pendlende medarbejdere. Herunder haster det meget med at få gang i anlæggelsen af en ny jysk parallelmotorvej (»Hærvejsmotorvejen«), der vil aflaste E45 generelt og i særdeleshed flaskehalsen ved Vejlefjordbroen, hvor døgntrafiktallet har passeret 90.000 - og det vokser fortsat dag for dag.

Desuden vil parallelmotorvejen medføre fornyet vækst og jobskabelse længere mod vest i Jylland, give en kortere transportvej ned gennem Jylland, hvilket er godt for økonomien og miljøet, samt sikre en optimal adgang til lufthavnen i Billund.

Andre vejprojekter trænger sig på, herunder udvidelser på motorvej E45.

Sammenfattende er en ny bane ved Billund ikke med på Venstres liste over prioriterede projekter. Vi vil i stedet frem mod 2030 satse målrettet på at få gennemført en tiltrængt udbygning af vejnettet som grundlag for et rigere og mere sammenhængende Danmark.


Ordet er ditMere Debat