Tip os log ind

Velfærdskoen skal fodres

16. maj 2019, 13.07

VALGLØFTER Det ser desværre allerede nu ud til at blive en dyr valgkamp for skatteyderne. Politikerne står hver især i kø for at malke velfærdskoen, om man så må sige. Løfterne er dyre, og så er gode råd jo det samme. Alle ved jo, at en ko skal have foder for at kunne malkes. Liberal Alliance påtager sig dog gerne opgaven som fodermester.

Vores politik fokuserer på at skabe vækst og arbejdspladser, så der også for fremtiden er noget at leve af og råd til velfærd på sigt.

Liberal Alliance har fremlagt en fuldt finansieret 2030-plan, hvor vi vil afskaffe topskatten, gøre de første 7000 kr., man tjener om måneden, skattefrie og fjerne registreringsafgiften - og meget mere.

Vi finder pengene ved at bruge midlerne i den offentlige sektor klogere og mindre bureaukratisk og fremover bruge 99,80 kr. for hver gang, vi ellers ville have brugt 100 kr.

Lavere skatter og afgifter giver virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Det gør Danmark rigere og fodrer den velfærdsko, som alt for mange har travlt med at malke.


Ordet er ditMere Debat