Tip os log ind

Varmepriser holdt budgettet - stigning næste år

12. juli 2018, 15.00

rødkærsbro Forbrugerne i Rødkærsbro kan glæde sig over, at varmepriserne blev som budgetteret for regnskabsåret 2017-2018.

MWh-varme blev på 450 kr. inkl. moms, og sammen med det faste bidrag inklusiv moms bliver prisen 13.850 kr. for et standardhus på 130 kvadratmeter.

Det betyder, at varmeprisen for et standardhus de seneste 4 år har ligget på ca. 14.000 kr. inkl. moms.

Men i følge budgettet forventes prisen at stige i 2018-2019 til 15.139 kroner for den nævnte husstørrelse med MWh-varmepris på 512 kroner inklusiv moms.

Fjernvarmeværket har gennem de seneste seks-otte år investeret omkring 25 millioner kroner i ny teknologi og bedre rørledninger.

Blandt andet er der investeret i at komme væk fra de fossile brændsler som naturgas og til grøn fjernvarme i form af varme fra Rødkærsbro mejeris rensede spildevand via varmepumpe-anlægget på fjernvarmeværket og i form af overskudsvarme fra Rødkærsbro mejeris biogasmotor, der forsynes med biogas fra to større mælkelandbrugs biogasanlæg.

Disse investeringer er gennemført for at modvirke tabet af det grundbeløb som staten indtil udgangen af 2018 har ydet til decentral el-produktion på naturgasmotorer.

Havde Rødkærsbro fjernvarmeværk ikke gjort dette ville prisen være steget med 4-5.000 kr. pr. forbruger. ks


Ordet er ditMere Bjerringbro