Tip os log ind
Vandsamarbejdets bestyrelse repræsenterer alle dele af kommunen. Fra venstre Allan Agerbo, Steffen Gram Lauridsen, Kirsten Wildner-Christensen, Brian Riis Thøgersen, Geert Jensen, Kim Kusk Mortensen, Henning Jeppesen, Steffen Dall Kristensen og Martin Frausing Poulsen. ?
Foto: Karin Larsen

Vandværker: Nyt samarbejde skal give solidariske løsninger

Alle kommunens vandværker med i nyt Vandsamarbejde
30. april 2019, 15.26

GALTEN/RY/SKANDERBORG Vandværkerne i Skanderborg Kommune har dannet et nyt samarbejde.

Det hedder Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde og afløser det hidtidige Vandråd.

Det nye Vandsamarbejde har en bestyrelse, der tæller én repræsentant fra hver af de otte hovedforsyningsområder, som vandforsyningen er delt op i, plus et niende medlem, der repræsenterer Skanderborg Forsyning.

Formand for den nye bestyrelse er Galten Vandværks formand, Kim Kusk Mortensen, og han er glad for den nye organisering, der sikrer, at alle dele af kommunen er med.


- Meget bedre rustet

- Det nye samarbejde er meget bedre rustet til at håndtere de kommende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og de store erstatningsbeløb, som vandværkerne skal betale til de berørte lodsejere, siger Kim Kusk Mortensen.

- Den decentrale sammensætning sikrer en bred repræsentation af kommunens vandværker i bestyrelsen, og det er især vigtigt når der skal etableres en solidarisk løsning til de kommende erstatningsudbetalinger, tilføjer han.

Vandsamarbejdet skal i samarbejde med kommunens forvaltning og politikere sikre fremtidens drikkevand og etablere en driftssikker model for erstatningsudbetaling. Herudover skal Vandsamarbejdet samarbejde med byrådet omkring drikkevandspolitiske problemstillinger.

Vandsamarbejdet skal også repræsentere kommunens vandværker i fælles anliggender - for eksempel i forbindelse med indkøbsaftaler, repræsentation i råd og samarbejdsorganer på tværs af kommunen.

Udover Kim Kusk Mortensen som formand består den nye bestyrelse af Allan Agerbo, Jaungyde Vandværk, Henning Jeppesen, Tåning Vandværk, Kirsten Wildner-Christensen, Foerlev Vandværk, Brian Riis Thøgersen, Virring Vandværk, Geert Jensen, Låsby Korsvej Vandværk, Steffen Dall Kristensen, Gl. Hørning Vandværk, Steffen Gram Lauridsen, Gl. Rye Vandværk, og Martin Frausing Poulsen, Skanderborg Forsyning. sinn


Ordet er ditMere Ry-Galten