Tip os log ind
Kim Kusk Mortensen: - Selv om vandet er blevet en krone dyrere pr. kubikmeter er Galten Vandværk stadig blandt de billigste i kommunen.

Vandværk klar til tredje fusion på to år

Søballe vil også have vand fra Galten Vandværk
03. april 2018, 10.12

GALTEN Kravene til vandværkerne bliver større og større.

Komplicerede regler, nye tekniske krav og mulige økonomiske udfordringer øger presset, og derfor vælger flere og flere små vandværker at slå kludene sammen med større naboer.

Det mærker Galten Vandværk, der indenfor de seneste to år har overtaget to små naboværker: Storring Vandværk og Nr. Vissing Nordre Vandværk.


Aftale med Søballe

Nu har endnu en mindre nabo meldt sig.

Det er Søballe Vandværk, der har anmodet om en fusion. De to vandværksbestyrelser har lavet en fusionsaftale, og sammenlægningen ventes gennemført med udgangen af i år, fortalte formanden for Galten Vandværk, Kim Kusk Mortensen, ved generalforsamlingen.


Mange nye forbrugere

Fusionerne giver nye forbrugere, og samtidig er der bygget mange nye boliger i Galten i de seneste år. Galten Vandværk leverer nu vand til 2.725 husstande - en vækst på knap 400 forbrugere indenfor de seneste fire år.


Prisen en krone op

Vandværket har i det forløbne år sendt knap 275.000 kubikmeter vand ud til forbrugerne.

Vandet er godt - de seneste analyser viser, at det på alle felter overholder myndighedskravene. Prisen er her i 2018 hævet med en krone, så den nu er 4,69 krone pr. kubikmeter inklusive moms. Vandværket er dog fortsat blandt de billigste i Skanderborg Kommune.

Regnskabet for 2017 viser et overskud på godt 851.000 kroner.

Da Galten Vandværk er skattepligtig, medfører overskuddet, at der skal at der skal betales knap 285.000 kroner i skat.


Indviklet opgørelse

De mange nye udstykninger giver også mange tilslutningsbidrag - i 2017 gav det indtægter på 2,3 millioner kroner.

Disse indtægter skal regnes som driftsindtægter, og da vandværkerne er underlagt nogle bestemte indtægtsrammer, kunne det praksis komme til at betyde, at værket ikke måtte tage penge for vandet, fortalte Kim Kusk Mortensen.

Det undgår man ved at lade indtægterne fra tilslutningsbidrag fordele regnskabsmæssigt over 40 år - samme tidsrum, som afskrivningen af ledningsnettet foregår over.

Men det er en regnskabsteknisk indviklet sag, der gør årsregnskabet meget svært at forstå, måtte formanden erkende.

Generalforsamlingen på Restaurant Gl. Høver genvalgte Aage Svinth Nielsen og Kim Kusk Mortensen til bestyrelsen, mens Claus Christensen og Tillie Madsen blev nye suppleanter. sinn


Ordet er ditMere Ry-Galten