Tip os log ind
Foto: Ingo Nikolajsen

Vandstanden er igen ved at blive et problem

05. juli 2018, 12.45

HØJVANDE Som borger i Lysbro og med grund ned til Lysåen har jeg kunnet konstatere, at vandstanden i åen nu er tæt på igen at oversvømme min og naboernes haver. Selv om det næsten ikke har regnet de seneste to måneder, er vandstanden i vores å alligevel steget ca. 50 cm de sidste fem uger. Stiger det få cm mere, bliver min have igen oversvømmet som det også er sket de sidste 3 år.

Tidligere har politikerne og fagfolk givet øgede nedbørsmængder skylden for oversvømmelser langs store strækninger af Gudenåsystemet, nedenfor slusen i Silkeborg. Den forklaring holder ikke i den aktuelle situation.

Nu er det på tide, at politikere og ansvarlige myndigheder griber ind og handler. I årevis har der været talt og talt uden der er gjort andet end lidt ekstra grødeskæring.

Da Århus Amt stod for vedligehold af Lysåen, var deres folk jævnligt forbi for at rydde op i åen. Siden kommunen fik den opgave, har jeg ikke set nogen gøre ligeså. Det har medført, at nedfaldne grene fra de mange træer, der er døde af den forhøjede vandstand, fylder op i åen langs brinkerne, og at bevoksningen fra land breder sig ud i åløbet.

Hvordan situationen er ved Kærsgård- og Viborgbroerne, samt åløbet til Tange sø, ved jeg ikke. Men et eller flere steder må der være »flaskehalse«, der bremser vandets løb mod Randers Fjord.

Jeg har boet her i 28 år. De første 20 var vandstanden altid meget lav om sommeren.

Nu må de ansvarlige politikere se at få gjort noget.


Ordet er ditMere Debat