Tip os log ind

Valget og borgernær sundhed trænger sig på

18. januar 2019, 13.20

Viljen til at indgå politiske kompromisser og lægge ryg til upopulære beslutninger daler i takt med, at vi nærmer os et valg. Det erfarede jeg allerede i mine 12 år som ungt byrådsmedlem i Kjellerup Kommune. Samme erfaring har jeg indhøstet i mine 14 år som midtjysk folketingsmedlem siden februar 2005. Tæt på et valg skærpes profilen og stridslysten. Denne naturlov for politisk adfærd er også gældende på Christiansborg.

Glædeligvis er der undtagelser fra reglen. Inden for bl.a. transportområdet er det fortsat muligt at finde fælles forståelse på tværs af rød og blå blok.

Til gengæld er der fuld gang i valgkampen inden for andre områder. Det gælder for eksempel inden for sundhedsområdet, hvor regeringen i denne uge har fremlagt et længe ventet, godt udspil til en sundhedsreform. Desværre er der en tendens til, at medierne og nogle politikere gør denne vigtige sag til et forenklet spørgsmål om regioner eller ej. Det gør mig lidt trist. For i stedet for at fokusere på bevarelse af bestemte systemer, bør vi politikere fokusere på, hvordan vi kan sikre en bedre behandling og et mere borgernært sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsenet har gjort store fremskridt siden 2001. Men der er også udfordringer, som vil vokse sig større og større i de kommende år. For det første er der for store regionale forskelle. For eksempel skal patienter i Region Nordjylland i gennemsnit vente 2½ uge længere på en operation, end man gør i Region Midtjylland.

Danskerne har krav på den samme gode behandling i sundhedsvæsenet - uanset hvor i landet de bor.

For det andet er der dårlig sammenhæng i den vigtige »sundheds-trekant« mellem de lokale sygehuse, lægehusene og den kommunale sundhedsindsats. Lad os få dannet lokalt forankrede sundhedsfællesskaber - lokalt mellem Silkeborg, Skive og Viborg Kommuner - der ledet af folkevalgte politikere fra de pågældende byråd, kan bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne.

For det tredje skriger det til himlen, at der efter mange års regionale investeringer i dyre IT-systemer fortsat ikke er et nationalt patientjournalsystem. Også på dette felt er vi nødt til at sørge for en ensartet national standard til gavn for den enkelte patient.

Lad mig slå fast, at læger, sygeplejersker og andet personale i sundhedsvæsenet yder en fantastisk god indsats. Det gælder ikke mindst på Silkeborg Sygehus, der på mange områder er førende i landet. Dette personale fortjener de bedste rammer for fremtiden.

Også regionsrådsmedlemmerne har gennem årene ydet en fornem indsats. Behovet for reformen bunder i, at fremtidens udfordringer kræver en ny organisering med øget vægt på det nære og med ensartede nationale standarder.

Det regionale led er derved blevet overflødigt.

Afslutningsvis vil jeg opfordre til, at man holder op med at tale om massiv centralisering, når der faktisk er tale om det modsatte. Og lad være med at nedgradere denne uhyre vigtige sag til et spørgsmål om for eller imod regioner. Det er sagen alt for vigtig til. Patienten frem for systemet. Med disse ord ser jeg frem til en sober debat - trods nært forestående valg ... Lad os sammen styrke kvaliteten og nærheden i det danske sundhedsvæsen.


Ordet er dit