Tip os log ind

Valget er nært ... min skat!

16. januar 2019, 14.00

VALGKAMP Lørdag aften var vi igen vidner til et brag af en nytårskoncert.

Et sublimt eksempel på hvad forskellige kompetencer med evne til at se i samme retning kan udrette med fællesskabets muligheder.

Imponerende at det kan lade sig gøre år efter år.

Søndag morgen vågnede vi op til nyhederne og de næste måneders slagord: »Det, der ikke er svært, skal være nært«. Løkke Rasmussen rammer her en ny sundhedsreform ind som omdrejningspunkt i den kommende valgkamp, hvor vi udover færgen til Lindholm, grænseovervågning, stramning på udlændingeområdet, også skal høre om ulighed, sygehuse, skoler, børnehaver og sosu-assistenter, mens en fantastisk ældreressource er på vej.

Martin Henriksen udtalte efter nytår (EB 2.1.19), at han har det fint med, at kongehuset er udemokratisk, og at det i øvrigt er vigtigere end det parlamentariske demokrati. Vi er dog flere, som mener, at vores demokrati er en af grundpillerne i vores samfund.

Det er dog under voldsomt pres. Journalist Anne Apllebaum udtaler i Politiken, at »vi opfatter demokratiet ligesom rindende vand, der kommer ud af vandhanen«. Hun mener, at vi tager det lidt for givet, når vi også ser på, hvordan folks demokratiske rettigheder er under pres mange steder i verden, og vi ser vi stater, som lukker sig om sig selv i misforstået nationalisme.

Man kan ikke fratage partierne deres prioriteringer. De skal profilere kerneområder for at fange vores opmærksomhed og stemme.

De burde dog først tage en diskussion af, hvilket økonomisk system, vi ønsker at drive vores samfund med for at sikre grundpillerne i vores demokrati.

En af de største trusler for vores måde at være samfund på, er i hvilken grad det lykkes at lave et system, hvor det gennemskueligt og med stor grad af retfærdighed, er muligt at inddrive værdier til det samfundsmæssige fællesskab. (Læs skat)

Det er forstemmende at lytte til ledende politikere, som i tide og utide fortæller, at det går fantastisk i Danmark, når hele den offentlige sektors institutioner er under et voldsomt pres og må tåle store besparelser..

Det lyder hult, når det samtidig lykkes »personer af anden ETISK herkomst« at lænse statskassen for milliarder, mens dilemmaerne hober sig op. Virksomheders fortjenester steg i 2018 fra 305 til 349 mia. kr. samtidig med, at der kommer stadig flere familier, som ikke kan give sig selv og deres børn del i div. tilbud, fordi pengene ikke er der.

Vi må håbe på en reel diskussion og nogle håndfaste initiativer (eks. omsætningsskat til multinationale selskaber), som sikrer, at de mange værdier, der er i vores samfund, fordeles på en måde, som skaffer landspolitikerne respekten tilbage, og som kan betale for de ydelser, som vi alle glædes over i det daglige, når vi får brug for dem.

»Det, der ikke er svært, skal være nært«. Det burde ikke være så svært. Men det kræver at vi opfatter os som et fællesskab - ligesom til en fantastisk nytårskoncert!


Ordet er dit