Tip os log ind

Uværdig proces mod en nyvalgt politiker

13. januar 2018, 08.06

Habilitet Initiativgruppen ser med forundring og stærk utilfredshed på den foreløbige proces omkring det nyvalgte regionsrådsmedlem Ulrich Fredberg (V), som vælgerne har givet det tredjestørste stemmetal i hele Region Midtjylland, kun overgået af Anders Kühnau (S) og Carsten Kiss-meyer (V). Utilfredsheden retter sig i høj grad mod, at Ulrich Fredberg ikke har haft mulighed for at afgive sine kommentarer, før direktionen kontaktede Ankestyrelsen. Og imod at en borger fra Gjern - endda en tidligere kendt lokalpolitiker - har klaget over Ulrich Fredbergs medlemskab af hospitalsudvalget.

Klagen forekommer os ganske uforståelig. En borger fra Silkeborg-området burde da netop være glad for, at vi får så stærk en repræsentation som muligt, helt uden skelen til partifarve.

Initiativgruppen forventer selvfølgelig, at Ulrich Fredberg bliver medlem af hospitalsudvalget.

Alt andet vil være en besked fra regionsrådet til vælgerne om, at deres stemme ingenting betyder, og at der er sket en knægtelse af et regionsrådsmedlems demokratiske rettigheder og muligheder.

Regionens administration skal rådgive politikerne, ikke erstatte politikernes handlemuligheder. Det er det regionsrådet nu skal vise borgerne, at politikerne vil. De folkevalgte skal ikke lade sig dirigere og undertrykke af nogle magtsyge embedsmænd, som anvender metoder, der normalt ligger langt fra det danske folkestyre.

Som hele sagen fremstår i pressen virker den ret mystisk.

Hvorfor har direktionen og regionsrådsformand Anders Kühnau ikke givet Ulrich Fredberg mulighed for at fremsende sine kommentarer, så Ankestyrelsen havde begge parters udsagn at forholde sig til, inden en afgørelse? Det er både uværdigt og angribeligt.

Initiativgruppen vil følge sagen. Det fortjener Ulrich Fredberg og det fortjener det regionale demokrati. Det er til skade for alle borgere i regionen, hvis fremtidens udviklingsmuligheder skal handle om juristeri, frem for udvikling af et godt sundheds- og sundhedstilbud.


Ordet er ditMere Debat