Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Ungdomscafé med mere i Them

26. april 2019, 12.38

BIBLIOTEKSBYGNINGEN Tanker og ideer omkring opstart af et ungdomskulturhus i Them.

Ungdomsklubben flyttes til »det gamle bibliotek«. Tanken er, at det etableres som en ungdomscafé med en brugergruppe fra 7. klasse. Det er ikke tanken, at det skal være en café med salg af mad og drikke. Det har vi medborgerhuset til. Tanken er nærmere et hus med brætspil, pool og bordtennisbord. Et sted hvor man kan mødes på tværs af klasser og byer (Them-Bryrup-Salten).

Vi har mange unge mennesker i Them, Bryrup og Salten. Et hus midt i byen vil kunne rumme denne gruppe. Mange klarer sig godt uden et ungdomshus, men ikke ret mange lærer alle de uformelle regler hjemme sammen med de venner de kender og trives med. Vi skal styrke vores unge mennesker og ruste dem til at trives i en verden af mange forskellige meninger og holdninger. Vi skal lære dem at forskellighed er en ressource, og at når livet gør ondt, er der altid en udvej. Vi skal hjælpe dem til at gennemføre ungdomsuddannelserne, når det er svært. Vi skal være bindeleddet, der hjælper dem til at blive og stå stærkt og selvstændigt, med mange stærke sociale kapitaler.

Når krisen kradser, skal vi være der til at puste og puffe i den gode retning, så modet til at vælge rigtigt vender tilbage. Vi skal også grine sammen og mærke at det at være ung er fantastisk dejligt.

Der kunne også være »Ungerådgivning«: unge mødre, unge flytter hjemmefra, alkohol og rusmidler mm.

Det er ikke meningen, at der skal etableres et nyt rusmiddelcenter, men det kan være et kontaktsted, man søger til og får hjælp til at kontakte Silkeborg kommune, som har et godt center, men det kan være svært at tage skridtet til at opsøge dem.

Kulturhuset kan have sammenkobling med medborgerhuset, så medborgerhuset kan udbyde kurser, der kræver materialer, der udfordrer rummene lidt mere. f.eks forskellige kreative fag, rode med knallerter mm.

Det er på ingen måder meningen, at vi skal tage brugere fra medborgerhuset, men supplerer så flere flader dækkes.

Det vil være muligt, at andre foreninger i Them kan bruge huset i de timer, hvor de unge ikke bruger huset.

Der vil være mulighed for at etablere selvhjælpsgrupper med tilknytning til »Selvhjælp Silkeborg«.

Da det gamle bibliotek ligger ved siden af plejehjemmet og flere ældreboliger, vil det også være naturligt, at disse borgere vil kunne bruge huset i dagtimerne til kreative dage.


Ordet er ditMere Debat