Tip os log ind
Foto: Ole Pedersen

Ukrudtsbjerget i Knudlund

10. november 2017, 12.47

Losseplads Når man kører på Horsens-landevejen i såvel nord- som sydgående retning, eller man kommer fra Them-Bryrup-vejen til industriområdet i Knudlund, passerer man nu den nye rundkørsel, som i enhver henseende fungerer fint og er medvirkende til en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området.

Så langt, så godt.

Men hvorfor i alverden skal denne rundkørsel ligne en losseplads? Ukrudtet gror meterhøjt, og ingen føler sig tilsyneladende forpligtet til at gøre noget ved sagen.

En del kommuner bruger rundkørslerne som et udstillingsvindue for kommunen. Her byder mere eller mindre kunstneriske opsætninger de vejfarende velkommen og får én til at føle sig godt tilpas.

Det tør jeg slet ikke forlange af Silkeborg kommune. Men at de, der har ansvaret for rundkørslerne som et minimum såede græs i arealerne og efterfølgende holdt disse plejet, så de fremstår på en pæn og ordentlig måde, måtte være et rimeligt forlangende.

I det hele taget er den måde, de grønne arealer holdes på, under al kritik. Jeg taler her om det, jeg har størst kendskab til, nemlig områderne i Them og omegn.

Hver eneste sommer er vi vidne til, at græsarealerne klippes på en måde, så cykel- og gangstier efterfølgende er fyldt med græsafklip. Dette bevirker så, at dræbersnegle i anseelige mængder ligger og mæsker sig på samme stier, hvilket både er ulækkert og uhensigtsmæssig for de, som er brugere af stierne.

I øvrigt ligger græsset og rådner på stierne, indtil næste klipning, hvor en ny forsyning græs »frisker op« på svineriet.

Det må kunne gøres lidt bedre!


Ordet er dit