Tip os log ind

Uddannelse frem for import af arbejdskraft

17. februar 2018, 08.05

Arbejdskraft 3F er af den opfattelse, at vi fortsat har en betydelig arbejdskraftreserve i Danmark, som vi med en prioriteret indsats godt kan få i spil i de ordinære job i virksomhederne, som flere arbejdsgiverorganisationer stædigt hævder står ubesatte hen. Men vi mener, vi lader de 100.000 ledige, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, og de 10.000 unge, som ikke har en praktikplads, i stikken, hvis man bare ukritisk åbner arbejdsmarkedet for nye lønmodtagere fra ikke-EU-lande - sådan som Peter Halkjær fra Dansk Erhverv kræver i denne avis den 14. februar. Derudover skal vi jo huske, at danske virksomheder allerede har adgang til 250 mio. EU-borgere, heraf 18 mio. ledige.

Men vi kan altså ikke importere os ud af eventuelle kompetenceproblemer i dette land. Tværtimod kræver det snusfornuft og en prioriteret kompetenceinvestering i blandt andet 3F's medlemmer. Det kræver, at kommunerne investerer i uddannelse til de ledige i stedet for den til tider perspektivløse aktivering, som mange ledige 3F'ere oplever at blive udsat for. Det kræver, at virksomhederne begynder at gøre noget reelt ved den udfordring, at over 10.000 unge står uden praktikplads (heraf 2100 på områder, hvor arbejdsgiverne i dag mener, der er mangel på arbejdskraft). Og så kræver det, at virksomheder selv gør en indsats for at professionalisere deres rekruttering.

Dansk Erhverv behøver sådan set ikke belære os i 3F om, hvilke konsekvenser import af arbejdskraft har på jobsituationen. Det har vores medlemmer sådan set oplevet på deres egen krop, siden udvidelsen mod øst blev en realitet i 2004.

I 3F er vi enige i, at virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft er et helt centralt konkurrenceevneparameter. Men lad os nu bringe den arbejdskraftreserve, som rigtig mange 3F'ere er en del af, i spil, inden vi begynder at tvangsglobalisere det danske arbejdsmarked.


Ordet er ditMere Debat