Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Tryghed, lighed og velfærd

14. maj 2019, 12.46

VALG Valget handler om vores tryghed, lighed og velfærd.

Det ny folketing må sikre retten til en værdig tilbagetrækning for dem, der - fysisk eller psykisk - er nedslidte, inden de når pensionsalderen. Folketinget må også forebygge nedslidning ved at styrke Arbejdstilsynet.

Trygheden på arbejdsmarkedet skal forbedres. Dagpengeperioden er blevet forkortet og optjeningsperioden forlænget. Desuden dækker dagpengene i dag en meget lavere andel af lønnen end tidligere. Det må et nyt folketing rette op på.

Erhvervsuddannelserne er blevet nedprioriteret. Uddannelsesstederne mangler penge, og der er for få elev- og lærepladser. Samtidig er der for mange tilskudsjob uden perspektiv. Et nyt folketing må tilføre uddannelserne flere ressourcer og sikre flere elev- og lærepladser.

Den offentlige velfærd er under pres. Borgerne får dårligere service og medarbejderne en stresset arbejdsdag. Det ny folketing må sikre regionerne og skaffe bedre rammevilkår for kommunerne, så velfærden tilføres flere ressourcer.

Sidst men ikke mindst må klimaindsatsen opprioriteres, for med det nuværende tempo vil vi ikke kunne nå i mål i tide. Derfor må der sættes turbo på de nye alternativer - til gavn for klima og samfund. Det er en vigtig opgave for det ny folketing.


Ordet er ditMere Debat