Tip os log ind

Tænk på et tal ...

13. februar 2018, 12.41

Børnene Overskriften er titlen på Anders Bodelsens berømte krimi fra 1969, men det er også en nærliggende beskrivelse af den tilstand, der hersker i byrådet i relation til børn og unge-området. Én linje skrevet på bagsiden af et A4 papir fra valgnat- ten bruger nemlig ordet »landsgennemsnittet« som mål for vores indsats overfor vores børn og unge.

Fokus på dette tal bestående af 17 bogstaver er ærgerlig. Nu har vi rent faktisk et byråd, der gerne vil bruge flere penge, så vi kan sikre børnenes trivsel og læring samt forbedre arbejdspladsen for lærere og pædagoger. Det er en herlig situation, og den bør ikke overskygges af alt det fokus på ét særligt tal.

På næste byrådsmøde skal vi drøfte tre eksempler på dette »landsgennemsnit«. De er velment undfanget og illustreret af vores forvaltning. Men forvaltningen kunne lige så godt have valgt tre andre eksempler - eller tre helt andre igen. Der er nemlig et utal af bud på det famøse »landsgennemsnit«. På en konference for skole-politikere og -embedsfolk talte jeg med BDO, der er revisionsfirma for mange kommuner. De havde helt andre gennemsnitstal end dem, vi får at se til næste byrådsmøde.

Ak ja. Jeg kan allerede høre diskussionerne om, hvilket tal, der er rigtigt, og derfor hvilket tal, der skal sættes af i budgettet. Det vil jeg advare mod med alle disse mulige »sandheder«. Det vil fjerne fokus fra børnene og de enkelte skolers behov. Som økonom vil jeg også gerne advare mod brug af gennemsnitstal som analyseredskab. For hvorfor i al verden skal udfordringer og omkostninger i Ishøj, Ballerup og Svendborg være udslagsgivende for, hvad der skal gøres i Silkeborg?

Her er logikken, hvis det stod til mig: Spørg lærere, pædagoger og skoleledelse, hvor der skal sættes ind for at fremme børnenes trivsel og læring bedst muligt. Lad dem prioritere de forskellige indsatsområder, og lad os så sætte de meste effektfulde i værk. Så kan byrådet vurdere den konkrete omkostning ved indsatsen og spytte i bøssen i det rette omfang. Det er der jo vilje til. Så kunne vi sammen glæde os over dét, i stedet for hele tiden at tænke på og diskutere det forbandede tal.


Ordet er ditMere Debat