Tip os log ind

Tænk europæisk

16. maj 2019, 13.09

EU 's retning Forleden dag så jeg en valgplakat fra Folkebevægelsen mod EU med teksten »Tag magten tilbage«. Formentligt mener den såkaldte »folkebevægelse«, at Danmark skal trække sig ud af EU, og derved kan vi selv bestemme en hel masse.

Tænk sig hvis verden bare var så enkel. Sandheden er jo, at hvis Danmark forlod EU, så ville vi for alvor miste indflydelse. EU sikrer rent faktisk, at de små lande også bliver hørt. Eksisterede EU ikke, måtte Danmark jo bare rette ind efter de stærkeste lande både i og uden for Europa samt de store multinationale virksomheder.

Når det er sagt, så handler vores medlemskab af EU jo heller ikke kun om Danmarks magt. For hvad og hvem er Danmark? Danmark er ikke en sammentømreret gruppe, der alle vil det samme. Lige som til folketingsvalget så er der nogen, der ønsker en konservativ vej, en liberal vej eller en socialistisk vej. Vi danskere orienterer os forskelligt politisk, det samme gør vi europæere også.

Valget til Europa-Parlamentet handler netop om, hvilken politisk vej EU skal følge. Din stemme afgør bl.a. om EU skal være kapitalismens legeplads, eller om vi skal have et socialt retfærdigt Europa. I dag bestemmer de store internationale selskaber stort set selv, hvad de vil betale i skat. Som socialdemokrat stemmer jeg på en kandidat, som vil tage magten tilbage fra skattely-firmaerne. Vi skal have en fælles bund under selskabsskatten i EU.

Med fælles regler i EU kan vi sammen bekæmpe skattesnyd og skatteunddragelse. På samme måde er det med andre vigtige spørgsmål fx omkring flygtninge og klima. Problemer af denne størrelse kan ikke længere løses i nationalt regi.

Det grundlæggende problem i Danmark og desværre også mange andre europæiske lande er, at der er skruet op for den nationale retorik. Måske skulle vi til at diskutere lidt mere, hvad Europa i grunden er for en størrelse. Europa er ikke et hav med en masse selvstændige nationale øer, men en verdensdel hvor vi på godt og ondt altid har krydset hinandens historier og kulturer. Det er det europæiske fundament, vi står på i dag. Lad os bruge magten i EU til at skabe et bedre liv for alle borgere i Europa.

Forkortet af redaktionen


Ordet er ditMere Debat