Tip os log ind

Time-out for grundvandsplaner

03. september 2018, 13.20

DRIKKEVAND Skal vi have rent grundvand? Selvfølgelig! Er det bedre at forebygge end behandle? Ingen tvivl om det. Det Konservative Folkeparti bryster sig af at være det grønne borgerlige parti, der tager ansvar for miljøet. Alligevel så jeg mig nødsaget til at stemme nej til kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Ry og Låsby på sidste møde i Økonomiudvalget (ØKU). Jeg mener, der er behov for en time-out.

Jeg forsøgte derfor både at overbevise ØKU om, at sagen skulle tilbage i miljø- og planudvalget til fornyet overvejelse, og at man som minimum skulle afvente dommene i de verserende sager i andre kommuner, inden man eventuelt vedtager noget.

Dette skyldes bl.a., at de lokale vandforsyninger i både debatindlæg og henvendelser til byrådet har givet udtryk for bekymringer. En af bekymringerne går på, at planerne er meget ambitiøse og går længere end langt de fleste andre kommuner. Der er således overhængende fare for, at Skanderborg Kommune overimplementerer - bl.a. fordi de midler, man ønsker at forbyde er lovlige og godkendte. Desuden har vandforsyningerne efter eget udsagn heller ikke været tilstrækkeligt inddraget i sagerne.

Hvis planen gennemføres betyder det endvidere, at 22 lodsejere får forbud mod at benytte de godkendte midler på dele af deres jord. Lodsejerne og den lokale landboforening har som følge heraf bebudet, at de går rettens vej og lægger sag an, hvis indsatsplanerne gennemføres. Og man kan også diskutere, om det er rimeligt, at eventuelle omkostninger til erstatninger læsses af på vandværkerne og videre over på borgerne. Vandregningen ventes nemlig at stige med 1 kr./m3 når alle indsatsplaner er implementeret.

Desværre kunne ØKU ikke overbevises om at afvente domsafsigelserne i de andre kommuner - og det på trods af, at det vil tage et sted mellem 11 og 40 år at implementere planerne. Og hvis lodsejerne lægger sag an - hvilket de ventes at gøre - vil planerne alligevel ikke kunne realiseres, så længe sagerne kører ved domstolen. Man kan derfor undre sig over, hvorfor det skal gå så hurtigt.

Men jeg forsøger igen på byrådsmødet 5. september. Der er behov for en time-out. Ikke fordi vi IKKE skal have rent vand, for selvfølgelig skal vi det. Men fordi vi må gå forsigtigt frem og basere løsningerne på viden og fornuft. Vi skal have fundet de rette løsninger til gavn for alle.


Ordet er ditMere Debat