Tip os log ind

Tildækningsforbuddet og assimilationen

12. september 2018, 11.48

Indvandring Marie Krarup havde i Berlingeren, ca. 20/8-18 et interessant indlæg. Her gav hun et indblik i jødedommens historie. Jødernes hellige lov var opstået i det babylonske fangenskab, hvor jøderne for at undgå assimilation i den omgivende befolkning indførte Moseloven. Én af skikkene var, at en jøde var en person, som var født af en jøde. En jødisk far var ikke udslagsgivende for at være jøde. Er det hørt før - hos andre folkeslag?

For et par år siden sagde præsident Erdogan i en tale til de tyske muslimer: »Assimilation er en forbrydelse mod menneskerettighederne«.

Selv om den muslimske kvinde kun agtes af halv værdi, er hun stærkt bevogtet. Hun er jo Islams vogter - og vigtigst for reproduktionen. Derfor pålægges hun restriktioner (f.eks. sløret der er et signal, en fane samt burkaen). Hun siger måske noget andet, men en mand hører med - altid. Og såfremt en ung kvinde viser tegn på, at hun gerne vil være mere dansk - assimilationsvenlig - så bliver hun sendt på opdragelsesrejse til hjemlandet. Dette er altid let, men såfremt hendes bror skal udvises pga kriminalitet, er det umuligt, pga. usikkerhed i hjemlandet! (danske regler!)

Assimilationen med vore muslimske medborgere er stadig i nul. Det er muligt, at integrationen går bedre, økonomien er desværre i negativ med over 30 milliarder kr. årligt, på den rene muslimske indvandrerkonto. En Storebæltsbro om året!

Vi har måttet tage store skridt for sikkerheden. Havne bliver afspærret, forsamlin-ger sikres, og vi der ta'r en tur med fly, skal næsten af med tøjet, inden vi må komme om bord. Alt pga. terror.

Heldigvis er vort jødiske mindretal blevet en vigtig del af det danske samfund. Med forskere mv. helt i front. Og efter krigen, og jødernes redning fra kz- lejrene, er der sket en helt anden tilgang til assimilationen med denne befolkningsgruppe.

Tænk hvis denne reformation også ville ske med vort muslimske mindretal. Vi danskere er jo i bund og grund totalt ligeglade med, hvad folk tror på. Men at vi bliver kaldt vantro, og vore kvinder benævnt som ludere, blot fordi de ikke ligner fugleskræmsler, så vi må konstatere, at der er langt igen. Alle muslimernes »faner«: Håndtrykket, sløret og burkaen, er deres afstandstagen til vort samfund, og i realiteten en provokation.

Hvad gør vi? Slut med »opdragelsesrejser«. Når en sådan hjemsendelse bliver registreret, så skal hele familien sendes tilbage for at hente datteren hjem. Møder de op igen, må vi se på asylsagen!

Vi er alt for rare. Den muslimske mand beordrer kvinden til at blive i køkkenet, forhindrer hende i at gå til sprogkurser - og derved ikke arbejdsduelig, kan hente understøttelse i 30-40 år. Skal have tolkehjælp ca. 1000 kr. pr. time hos lægen. Hendes børn taler pænt dansk - hvem opstiller disse regler?

Desværre må vi erkende, at vi har fået en alt for stor - kan vi kalde det for en »femte kolonne« (hvis der er nogen, der kan huske, hvad det betyder) - og vi må erkende, at den ikke blot er dyr i drift - og islamistisk terror, vold og kriminalitet ligger lige under huden.

En væsentlig del af disse problemer ligger i vore egne regler. Vor lovgivning hviler på den antagelse, at disse indvandrere er nogle stakkels skrog, sandheden er, at de er ganske selvhævdende og stærke, men at vore regler giver dem mulighed for at segregere sig i deres ghettoer og lukrere på dette samfunds offentlige kasser.

Priserne på boliger i de større byer er steget med rekordfart de sidste årtier. Og i ghettoerne bor der tusindvis af personer, der ikke har haft berøring med arbejdsmarkedet i årtier. Samtidig er der fordelt over det ganske land tusindvis af udmærkede boliger, som søger lejere eller ejere. Er der da ikke mennesker, med hår på brystet, som kan vende om på denne fordeling. Få spredt de fjernsyn, der konstant står stillet ind på Istanbul og Mekka.

Det ærgrer mig dagligt, når der i aviser og radio omtales en ugerning, at der ikke nævnes vedkommende gerningsmands etnicitet. Den fremkommer måske først efter et år, når dommen falder. Hele denne blinde vinkel har holdt offentlighedens viden ude, vel hjulpet af de radikale og Nyrops »ikke stuerene« - fik alt for sent Folketinget til at tage hånd om indvandrer-problematikken.

Vi må takke Pia for hendes udholdenhed. Hendes efterfølger ved jeg ikke, hvor jeg har.

Hele Europa står overfor store udfordringer pga. det voldsomme migrantpres fra Afrika og Mellemøsten. Det er ikke migration. Det er invasion. Og stadigvæk haler »venligboerne« tusindvis af personer op af Middelhavet. For vore midler. Det er let at være et godt menneske, for andres penge.


Ordet er ditMere Debat