Tip os log ind

Tange Sø: Mon sportsfiskerne ved, hvad et kompromis er?

13. juli 2018, 14.11

tange sø Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) negative reaktion kom prompte på »Søforeningens« kompromisforslag til en ny faunapassage ved Tangeværket. Som fra en pavlovsk hund.

Men jeg gad nok vide, hvordan DSFs miljøkonsulent, Lars Brinch Thygesen, definerer et kompromis, thi hans »kompromis« - et mellemlangt omløbsstryg med Gudenåens fulde vandføring - betyder jo, at ejerne af Tangeværket må opgive at drive deres værk videre. De mister alt ved dette »kompromis«.

Hvem har dog nogensinde hørt om et frivilligt kompromis, hvor en af aftalens parter intet vinder og taber alt? Jeg har ikke.

Ligesom DSF systematisk underdriver de udgifter, der vil være til deres omløbsløsninger og overdriver de indtægter, der måtte komme ud af øget lystfiskerturisme efterfølgende - på samme måde forsøger de at manipulere os til at tro, at det er dem, der er de sande kompromisvillige.

Sagen er den sørgelige, at DSF ikke kunne drømme om at gå ind i en kompromisløsning om passageforholdene ved Tangeværket. Man går derimod benhårdt efter et politisk indgreb vendt mod Gudenaacentralen. For man vil ikke nøjes med et godt laksefiskeri i Gudenåen nedstrøms værket. DSF kræver med andre ord, at samfundet skal investere flere hundrede millioner i også at få strækningen mellem Tangeværket og Silkeborg gjort til laksefiskevand.

At den korte strygløsning vil medføre en betydelig bedre faunapassage end den nuværende, er man helt ligeglade med. Løsningen kunne desuden kombineres med en forstærket udsætning af smolt med økonomisk støtte fra kommunerne.

Hvis der på den måde bliver flere laks at fange efter på strækningen fra Tangeværket og til Randers, så kan man jo se, om de påståede millioner fra lystfiskerturismen begynder at rulle ind.

Men nej, DSF virker stivnet i sin fundamentalisme. Man kan åbenbart ikke andet, end at stå ude på sidelinjen og lire samme sang af igen og igen. Siden 2007 er der blevet tilføjet et vers om EU's vandrammedirektiv. I DSFs retorik er det at forstå, som var det Moses' stentavler med de 10 bud.

Men er vandrammedirektivets bestemmelser nu så éntydige, som DSF hævder? Ja, det vil vise sig i den kommende tid.

Glædeligvis har vi hidtil haft et flertal af politikere, der sagtens kan høre, at DSF synger falsk, så de lytter ikke.

Lad det endelig blive ved det.


Ordet er ditMere Debat