Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Tange Sø er ikke en sø

13. juni 2019, 12.19

VANDMAGASIN Gudenåens sidste altødelæggende plage er Tangeværkets opstemning.

Tange Sø er ikke en sø, men blev skabt som et vandmagasin til turbinedrift og det er vandmagasinets funktion, uagtet alle foreninger der er oprettet for at påberåbe sig ret til søen.

17 ejendomme i ådalen blev opkøbt og fjernet, hedearealer omgjort til biodøde arealer med skovdrift og enkelte kornmarker. Vej og vejdæmning er det der omkranser vandmagasinet, der opstemmer vandet fra Tangeværket til Kongensbro og med enorm skade på naturens indhold af alle arter over og i vand.

I seneste årti er grønalger og dermed ophobet sand stigende, søens vandspejl opvarmes sommer og vinter til skade for livet i søen og nedenfor opstemning endda lejlighedsvis med giftige alger i søen.

Kan skaderne genoprettes? Meget enkelt ved at slippe Gudenå fri i sit oprindelige løb. Det er dyrt at opretholde værket i eltilskud.

Og skal de sidste vandlevende arter reddes? Ja det er en snart 10 år gammel EU-tilsluttet forpligtigelse.


Ordet er ditMere Debat