Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Ta' det lugnt, Borring

08. oktober 2018, 12.41

TANGEVÆRKET I fredagens avis hævder borgmesteren i Favrskov, Nils Borring, at Tangeværkets plan om at lave 100% grøn fjernvarme ikke falder i tråd med en »aftale«, som skulle være indgået. Borring remser aftalens indhold op: søens bevarelse, miljømålenes opfyldelse, bestand af ædelfisk og fungerende tangeværk.

Jeg var på daværende tidspunkt formand for det relevante udvalg, og jeg var derfor tæt på oplæg og dialog mellem de 4 borgmestre, som aftalte at drøfte mulighederne for en løsning med de fire punkter. Desværre endte det med, at kun løsninger med lange omløb blev præsenteret for politikerne i daværende Gudenåkomité. Lange omløb giver fatale forhold for søens karakter og vandkvalitet, let løber op i ½ mia. - og lukker helt for produktion af grøn energi. Skitserne gav derfor ikke den forventede bredde i tilgangen, og enigheden om én vej frem kunne derfor ikke etableres på daværende tidspunkt. Det er et demokratisk grundvilkår - det ved alle.

Men her er en god nyhed. I mellemtiden er der udarbejdet et grundigt udkast til en ny kortere passage om Tangeværket. En passage, der giver fuld vandring for alle fiskearter og insekter, opfylder vandrammedirektivet og giver nye gydepladser. Samtidig bevarer den søens størrelse, og muliggør en grøn fjernvarmeløsning af hidtil usete dimensioner - som må give alle miljøtilhængere julelys i øjnene. Denne løsning er indleveret til Viborg Kommune - og den er tilgængelig »derude«.

Den burde Borring læse - den løser nemlig den knude, som ikke kunne løses i 2016. Hvorfor så den svenske overskrift? Jo - I Sverige har de 1800 vandkraftværker ved deres floder og åer. De etablerer fiskepassager med 5% af vandet, og det løser problemerne. I det nye »Tangestryget« bruges op mod 8-10% af vandet i vandringsperioder - så mere fiskevenligt end i selveste Sverige! Mon ikke det så kan fungere for borgmestre og politikere langs sø og å. Jeg tror det, og jeg håber det.


Ordet er ditMere Debat