Tip os log ind
Foto: Martin Ballund

Svært med nye ideer på Bindslevs Plads

03. august 2018, 12.41

UDESERVERING Efter Riverboat Jazz Festival har vi gjort os nogle tanker om samarbejdet med Silkeborg Kommune om ansøgninger for udeservering, når det drejer sig om arrangementer på Bindslevs Plads.

Bygningen af parkeringskælderen og etableringen af Campus Bindslevs Plads stod på i meget lang tid. I en lang periode var der voldsomt byggerod og ingen mulighed for parkering tæt på vores restaurant, La Casita. Det betød et par hårde år med faldende omsætning.

Heldigvis kom vi i dialog med kultur-, fritids- og idrætsafdelingen, hvor vi på nogle positive møder fremlagde vores ideer om, hvordan vi i fællesskab kunne være med til at skabe nyt liv på og omkring Campus Bindslevs Plads, hvilket blev godt modtaget fra afdelingens side.

Vi begyndte at arbejde videre med ideerne og så mange muligheder i tre arrangementer med servering af streetfood i forårs- og efterårperioden samt under Riverboat. Alt sammen for at tilføre området mere liv og et socialt fællesskab.

Vores glæde forsvandt dog, da vi kom i dialog med vej- og trafikafdelingen. Vi ansøgte om tilladelse til at låne eller leje to eller tre p-båse foran restauranten på Bindslevs Plads i forbindelse med streetfood-arrangementerne. Efter mange e-mails frem og tilbage med start i februar 2018, fik vi det endelig afslag den 9. maj 2018.

Baggrunden for afslaget, var blandt andet, at der kun udlejes p-båse til opstilling af skurvogne, containere og byggematerialer, at der var øget gående trafik på området, samt at der var behov for brug af alle p-båse, når der er arrangementer i området.

Under afviklingen af Riverboat Jazz Festival kunne man konstatere, at publikum ikke gik på fortovet langs Bindslevs Plads, men i stedet på vejen, og det foregik uden problemer og uheld. Samtidig kunne vi se, at der altid var ledige p-båse i parkeringskælderen.

I de seneste 15 år har både La Casita og Målet i forbindelse med Riverboat haft udeservering i flytbare terrasser på p-båse uden gener for nogen. Så derfor fik Målet i god tro til Riverboat Jazz Festival i år fremstillet et nyt flytbart udeserveringsområde til en pris af 45.000 kr. Efter det var opstillet, fik Målet besked af vej- og trafikafdelingen hos Silkeborg Kommune om, at det opstillede skulle fjernes omgående. Og hvis det ikke skete, ville kommunen fjerne det mod betaling.

Baggrunden for dette indlæg er, at vi ønsker at gøre opmærksom, hvor svært det er at få lov til at prøve noget nyt af her i udkanten af Silkeborgs centrum, som vi føler Bindslevs Plads er.

Samtidig kan vi også konstatere, at der var stor forskel på, hvilken indgang kommunens afdelinger havde til vores ideer om nye initiativer på Bindslevs Plads. Hos kultur-, fritids- og idrætsafdelingen mødte vi stor opbakning, hvorimod vej- og parkafdelingen havde lang svartid, og absolut ingen lyst til at hjælpe med at løse opgaven.

Måske vil dette indlæg ikke forbedre vores forhold til vej- og parkafdelingen, men vi mener ikke, vi kan få mindre, end vi har nu.

Forkortet af redaktionen


Ordet er ditMere Debat
Midtjyske Meninger

Skærmtid