Tip os log ind

Svar til Birgit Liin vedrørende æbler, pærer og gardiner

08. maj 2018, 12.40

Opsparing Birgit Liin har fuldstændig ret i, at kommunens egne overførselsregler på +10% / -5% er overholdt.

MEN, er det moralsk rimeligt, at der kan laves en opsparing, når vi har børn i kommunen, der ikke har fået den støtte, de har krav på, og at vi har børn med skolevægring, der slet ikke modtager undervisning eller går i skole?

Skulle opgaverne ikke have været løst, før man laver den flotte konklusion om overskud og at formalia er overholdt?

Det, der provokerer forældrene, der har fået at vide, at deres barn ikke kan få hjælp pga. manglende ressourcer, er at de har meget svært ved at se, at en økonomisk smoothie med æbler, pærer og bananer - ikke indeholder æbler eller pærer.

Det Favrskov Børns Rettigheder vil sætte fokus på i denne forbindelser er ikke, om regnskabsteknikken er overholdt, men i stedet spørgsmålet om, om har vi fået det, vi skal for pengene, inden vi konkluderer, at vi har et overskud i kassen.

Det er dette fokus, vi ser frem til et konstruktivt samarbejde om, med forvaltningen og Børne- og Skoleudvalget.

Herunder kan man selv læse citatet fra »Regnskab 2017 - Bilag til årsberetning, Favrskov Kommune« s. 162, hvor kompetenceudviklingsmidler, inklusionsarbejde og gardiner indgår:

»Noter:

1. Den store opsparing i 2017 skyldes bl.a., at der er tildelt midler til skolen på 595.000 kr. efter skoleåret 2017/18 var planlagt. Beløbet vedrører kompetenceudviklingsmidler, ekstra beløb til inklusionsarbejde samt regulering af gennemsnitslønninger. Desuden har der været afsat midler i forbindelse med 7 - 8 ansatte på barselsorlov, midlerne er kun blevet anvendt i begrænset omfang. Af det opsparede beløb anvendes 500.000 kr. til udskiftning af gardiner i 2018.«


Ordet er dit



Mere Debat