Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Svar om skateparken

24. maj 2019, 12.53

MOTORVEJSLÅGET I sidste uge skrev Karen Birch Bunten (KBB) her i avisen med nogle spørgsmål og bekymringer angående den nye skatepark, som bygges på »motorvejslåget« mellem Gødvad og Søholt.

Som det beskrives i læserbrevet, så har der for nogle år siden været afholdt borgermøder for at finde idéer til, hvad indholdet på dette »låg« skulle være. Naboerne blev inviteret til at komme med input - og mange idéer var på bordet.

Arbejdet mundede ud i et projekt, der blev kaldt »Discover Park«. Projektet skulle dels finansieres af Silkeborg Kommune, mens den største del af finansieringen skulle findes gennem fonde. Ingen bed desværre på dette ellers glimrende projekt, men noget skulle der ske på motorvejsoverdækningen.

Derfor blev der arbejdet videre med at skabe en skatepark på stedet, da dette var tænkt som en del af det oprindelige projekt. Dels fordi det giver mening med denne placering, men også fordi det i mange år har været et stort ønske i vores lokale skatermiljø.

Stedet vil ydermere også være attraktivt at bruge på rulleskøjter, løbehjul og BMX.

Der har gennem tiden været skabt flere mindre - og midlertidige - projekter for at skabe noget for de lokale skatere, men nu sætter vi baren højt og skaber Danmarks største skatepark.

Der opsættes skraldespande, men toiletter og overdækning er ikke en del af projektet.

KBB udtrykker bekymring for, om de kommende aktiviteter vil skabe larm for de nærmeste naboer - herunder i form af skrattende højtalere. Her gælder naturligvis de generelle regler for støj. Således er der klare retningslinjer for hvor meget støj, der må udgå fra parken - og jeg er sikker på, at almindelig sund fornuft og hensyntagen også vil præge adfærden hos brugerne.

Vi skal, som kommune, naturligvis nok stå for god skiltning og oplysning om disse vilkår.

Det er klart, at skating bliver omdrejningspunktet for projektet, men det er et åbent byrum med mulighed for, at andre tager del. Eksempelvis bliver der i forbindelse med næste måneds Gadekunstfestival udstillet en træskulptur i parken.

Så min opfordring vil være: Kom med de gode idéer, så dette kan blive et godt sted for de mange.


Ordet er ditMere Debat