Tip os log ind

Sundhedsreform sikrer ikke Silkeborg sygehus

15. marts 2019, 12.32

Regeringens sundhedsreform gør fremtiden mere usikker for sygehuset i Silkeborg. Simpelthen fordi Lars Løkke vil afskaffe vores folkevalgte sundhedspolitikere i regionerne. Det betyder, at borgerne i fremtiden ikke længere vil kunne stemme på eller tage dialogen med en politiker, der er ansvarlig for beslutninger om eksempelvis en ny hospitalsplan, hvor der skal tages stilling til, om der skal der lukkes sygehuse, et nyt akutberedskab, hvor der skal tages stilling til, hvor der skal køre ambulancer ud fra, eller lukning af afdelinger på forskellige sygehuse.

Lars Løkke har allerede en gang centraliseret det danske sundhedsvæsen tilbage i 2007. Nu tror han, at han kan bilde danskerne ind, at det er nødvendigt at kaste personale og borgere ud i et storstilet struktur-eksperiment, med stor usikkerhed til følge for borgerne i almindelighed og de ansatte i særdeleshed.

Hvad sker der, hvis Lars Løkkes eksperiment gennemføres og de folkevalgte erstattes med embedsmænd?

Vi husker alle forløbet om akutklinikken på Regionshospitalet her i Silkeborg for mindre end et år siden. Her stillede ikke-folkevalgte embedsmænd, efter at have analyseret regneark, forslag om at spare en million kroner ved at lukke akutklinikken i Silkeborg.

Men da de folkevalgte politikere i Regionsrådet talte sammen, stod det lysende klart, at embedsmændenes forslag mildest talt ikke faldt i god jord hos politikkerne. Og forslaget blev pillet ud af embedsmændenes sparekatalog.

Med andre ord, så foreslog embedsmændene, som vil blive væsentligt styrket med Lars Løkkes reform, at lukke akutklinikken i Silkeborg. Men fordi der kom politikere ind over, blev det forslag taget af bordet. Mit spørgsmål er kort og godt: hvis Lars Løkke får held med at afskaffe de folkevalgte politikere og indsætte embedsmænd i stedet for, hvem skal så banke i bordet, næste gang embedsmændene lægger det spareforslag på bordet? Ingen. Borgerne i Silkeborg vil ikke have nogen til at kæmpe for sig. For dem har Løkke fjernet.

Løsningen på udfordringerne i sundhedsvæsenet er ikke mere centralisering. Der er blevet centraliseret nok i vores sundhedsvæsen med Lars Løkke ved roret. Dét, der kan se godt ud i embedsmændenes regneark langt fra virkeligheden, er ikke altid den bedste løsning lokalt.

Vil embedsmændene for eksempel bevare et mindre hospital, som det vi har i Silkeborg? Eller akutlægebilen? Det er der god grund til at tvivle på. Det gør store dele af regeringspartiet Venstre i øvrigt også. En markant Venstremand, som Hernings borgmester, Lars Krarup, siger: »Jeg har godt nok svært ved at se, at det skal være løsningen på problemerne for fremtidens patienter. Det bliver en meget stor centralisering, og jeg håber ikke, at det bliver til noget«.

Jeg glæder mig til at debattere dette emne med sundhedsministeren i Medborgerhuset på onsdag i næste uge. Og imens kan borgerne her i Silkeborg Kommune passende spørge sig selv: hvem kæmper de lokale Venstrefolk for? Lars Løkke eller borgerne?

Imens Hernings borgmester siger sin mening, så sidder Silkeborgs borgmester Steen Vindum og putter sig. Der er åbenbart ikke mandsmod til rejse sig op og sige sin formand midt imod, selvom Lars Løkke skaber stor usikkerhed for borgerne i Silkeborg. Og Venstres Kristian Pihl Lorentzen er jo revnende ligeglad med Regionshospitalet i Silkeborg. Han er valgt i Viborg, hvor hospitalsmatriklen vil få stor gavn af at Løkke embedsmænd begynder at lukke ned for hospitalet i Silkeborg og flytter det til Viborg.

Socialdemokratiet er imod mere centralisering af danskernes sundhedsvæsen og vi er imod at afskaffe de folkevalgte, som kan sikre en god lokal dækning af sundhedsudbud her i Silkeborg.


Ordet er ditMere Debat