Tip os log ind

Stort solvarmeanlæg på vej

10. januar 2018, 08.37

HADSTEN Hadsten Varmeværk vil opføre et 26.000 kvadratmeter stort solvarmeanlæg. Solvarmeanlægget skal kunne dække omkring 20 procent af varmeværkets varmeproduktion, som i dag stort set udelukkende sker ved afbrænding af halm.

Hadsten Varmeværk, som venter at skulle investere omkring 50 mio. kroner i solvarmeanlægget, har søgt Favsrkov Kommune om tilladelse til solvarmeanlægget. som skal rejses syd for varmeværket på Toftegårdsvej i Hadsten.

Det nye planudvalg i Favrskov Kommune skal behandle ansøgningen i denne uge. Forvaltningen anbefaler den alternative placering, som er en af to mulige placeringer, som varmeværket selv peger på. Den alternative placering peger forvaltningen på, da der også skal rejses en 25 meter høj akkumuleringstank med en diameter på 18,5 meter ved solvarmeanlægget.

Solvarmeanlægget kræver også en dispensation fra den gældende lokalplan.


Ordet er ditMere Favrskov-Hammel