Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Start forfra og skab et fælles projekt omkring Himmelbjerget

14. februar 2019, 12.59

Himmelbjerget Den 26. februar har Skanderborg Kommune indkaldt til såkaldt »borgerinspirationsmøde« om Himmelbjerget. Der bliver fire stande, styret af byrådspolitikere, hvor man som deltager kan give »inspiration« til fire »principper«, som arrangøren har fastlagt. Dermed fortsætter kommunen i samme stramt styrede, lukkede og kommunekontrollerede spor, som har været kendetegnende for arbejdet med »helhedplanen« fra start. Diskussionen er »indhegnet« i politikernes ønsker, og der bliver ingen plenumdiskussion.

En sådan procedure mener vi er fundamentalt forkert. Det er muligvis en standard-procedure (sådan har det ofte lydt fra politikere og direktionen), men vi har ikke at gøre med et standardsted. Vi har at gøre med en af de historiske vugger for udviklingen af en demokratisk stat i Danmark. Vi har at gøre med et af landets smukkeste stykker natur. Vi har at gøre med et sted, som mange generationer af lokale har haft et helt særligt og tæt forhold til. Vi har at gøre med et nationalt ikon. Vi har at gøre med store fælles temaer som kultur, arv, stedsånd og folkelig »mytologi«.

Debatten har været langvarig og intens, og det beviser netop stedets betydning. At Skanderborg Kommune fortsætter i samme stramt styrede og lukkede spor er ubegribeligt, debatten og stedets betydning taget i betragtning. Hvorfor søger man ikke i stedet for at skabe et projekt med positiv stemning omkring og stor folkelig opbakning? Kræver Himmelbjerget ikke lige præcis et fælles projekt med positiv stemning og stor folkelig opbakning?

Folkets Bjerg vil deltage i borgermødet, men som det var gældende ved efterårets »inspirationsmøder«, deltager vi i protest mod processen og vi opfordrer til følgende:

1) Indstil de vedtagne principper og visioner til genbehandling i byrådet. Genstart processen på et anderledes åbent grundlag - evt. med afsæt i en folkemesse med borgerstande. Det vil skabe et helt anderledes positivt og involverende grundlag, og det vil skabe basis for stor folkelig opbakning.

2) Nedsæt en ny arbejdsgruppe med flere interessenter repræsenteret og med borgerrepræsentanter.

3) Afsæt et ekstraordinært beløb her og nu til reparation og vedligehold af stier og rækværk på Bjerget og mindre formidlende tiltag indtil eventuelle videre planer kan sættes i værk. En del af det afsatte beløb kan øremærkes til diskrete forbedringer for gangbesværede. Hoveparten af beløbet kan tilfalde Tårnkomiteen og hotellerne.


Ordet er ditMere Debat
Midtjyske Meninger

Grønne gågader