Tip os log ind
Lokalcenter Tjørnehaven i Galten skal - som alle kommunens øvrige plejecenter - have ekstraordinært brandtilsyn og have lavet ny handleplan.

Sårbare skal have bedre brandsikring

Tragisk brandulykke på Djursland fører til bedre brandtilsyn på plejehjem i Skanderborg Kommune
06. december 2018, 09.06

SKANDERBORG/RY/GALTEN Den tragiske ulykke, der i august kostede tre ældre kvinder livet ved en brand på et plejehjem i Allingåbro, får konsekvenser - også for plejecentrene i Skanderborg Kommune.

Skanderborg har sammen med naboerne Odder og Samsø kommuner netop indgået en samarbejdsaftale, der på tværs af kommunegrænserne skal sikre bedre brandtilsyn på plejecentre.

Ligeledes skal tilsynet forstærkes på daginstitutioner og institutioner for handicappede.

Brandsikkerheden i de kommunale institutioner er generelt høj men den skal øges yderligere - både med ekstraordinære brandtilsyn og med uddannelse af medarbejdere, fastslår de tre kommuner i en pressemeddelelse.

De ekstra tilsyn skal udføres af det tværkommunale Østjyllands Brandvæsen, som kommunerne i forvejen har godt samarbejde med - og jo er medejere af.

Fokus i det nye samarbejde bliver ekstraordinære brandsyn og en ny indsats omkring uddannelse, fortæller Skanderborg Kommunes tekniske chef, Jonas Kroustrup.

- Det nye samarbejde vil give værdi for borgerne og skabe reelt øget brandsikkerhed, siger Jonas Kroustrup.


Nye handleplaner

I de ekstraordinære brandsyn skal alle relevante bygninger gennemgås, og der skal udarbejdes nye handleplaner med konkrete tiltag, som kan forbedre sikkerheden.

Sideløbende skal medarbejderne uddannes til at øge opmærksomheden på brandfare og risikoadfærd - og det samme skal sårbare borgere, deres pårørende og frivillige.

Modellen er allerede indarbejdet i Aarhus Kommune, hvor den har fungeret i en årstid. sinn


Ordet er ditMere Ry-Galten