Tip os log ind
Foto: Martin Ballund

Spaden i jorden - men først efter inddragelse af borgerne

06. april 2018, 08.48

Trafikplaner Det er ikke kønt med det tomme Torvecenter i midtbyen. Derfor er jeg enig med Kim Dyrholm i, at det vil være dejligt, hvis vi hurtigst muligt kan få A. Enggaards nye projekt realiseret, så det gamle Torvecenter bliver revet ned og det nye byggeri af boliger og butikker sat i gang.

Før Enggaard kan sætte spaden i jorden, skal virksomheden dog udarbejde og aflevere et konkret projekt til kommunen. Enggaard skal anmode kommunen om at udarbejde et forslag til en ny lokalplan for området på baggrund af det konkrete projekt. Når forslaget til en ny lokalplan er udarbejdet, skal byrådet sende forslaget i offentlig høring, så borgere og naboer har mulighed for at kommentere på forslaget. Derefter skal vi behandle og vurdere borgernes indsigelser og kommentarer, og lokalplanen skal tilrettes, før den kan sendes til vedtagelse i byrådet. Det er en proces, som typisk varer ét år.

Først derefter kan A. Enggaard sætte spaden i jorden.

A. Enggaard har her i avisen tilkendegivet, at virksomheden gerne vil høre borgernes mening og ønsker til projektet, før de præsenterer et konkret projekt.

Desuden har Silkeborg Kommune ligesom Dyrholm og mange andre et ønske om at få flyttet nedkørslen til p-kælderen væk fra Christian 8.s Vej. Det kræver drøftelser med Enggaard.

Føtex og andre skal også have tid til at finde ud af, hvad de gerne vil, nu de ikke bliver en del af et nyt butikscenter. Har de ønsker til ændringer, skal det indarbejdes i en lokalplan.

Så selv om vi alle har et stort ønske om, at det skal gå hurtigt, så må Kim Dyrholm og andre ikke forvente, at spaden kommer i jorden i morgen. Borgerne har krav på en ordentlig planlægning og et krav på at blive inddraget i processen.

Lad mig lige slå fast, at Silkeborg Kommune allerede nu er i dialog med projektmagerne om, hvilke forventninger vi har til projektet. Det skal ikke være et hvilket som helst projekt, der skal opføres på så god en beliggenhed. Det skal være et projekt med boliger og arkitektur af høj kvalitet. Det skal være et pejlemærke i byens liv, et sted, som byens borgere og turister genkender og har lyst til at besøge. De tegninger, vi har set indeholder forslag til streetfood, butikker og en gangforbindelse mellem torvet og havnen. Der er mange gode takter i de tegninger, Enggaard har vist os, og jeg er overbevist om, at vi i fællesskab når frem til et projekt af høj kvalitet.


Ordet er ditMere Debat