Tip os log ind
Sparekravene tegner mindre i Skanderborg end ventet. Men hvis ikke der gøres noget, vil udfordringen vokse sig meget større i årene frem. Der holdes borgermøde om 2019-budgettet på Fælleden i Skanderborg tirsdag aften.

Skanderborg: Ikke så travlt med sparekniven

Nyt oplæg er, at byrådet skal finde 22 millioner i driftsbesparelser næste år - meget mindre end forudset
23. august 2018, 20.10

SKANDERBORG Der skal spares på Skanderborg Kommunes budget i 2019.

Men efter byrådets budgetseminar i dag ser opgaven knap så vanskelig ud, som politkerne havde forestillet sig.

Udganspunktet er nu, at der skal findes besparelser for 22 millioner kroner på driften næste år. Og det er kun omkring halvt så meget som de omkring 50 millioner kroner, som borgmester Jørgen Gaarde (S) tidligere på sommeren forudså, at sparekravet kunne lande på.

Efter seminaret i dag siger Jørgen Gaarde: - Jeg synes fortsat, vi står overfor en kraftig opgave. Jeg kigger på det lidt længere sigt, og om fire år skal der fines 70 millioner kroner i driftsbesparelser, hvis vi ikke gør noget nu.

Fortsat pres

Gaarde henviser til, at presset på kommunens økonomi vil blive øget i de kommende år - blandt andet fordi udgifterne til ældre- og især handicap-området tegner til fortsat at vokse betydeligt. Her ventes der et merforbrug på 10 millioner kroner om året de kommende år.

Udover at disse 10 millioner kroner skal dækkes ind, er der en generel vækst i udgifterne, som vil klemme kommunens økonomiske politik, hvis ikke der findes besparelser.

Den økonomiske politik har som et af flere mål, at den ordinære drift skal give et overskud på 130 millioner kroner om året, fordi der jo også skal være penge til anlægsopgaver mv.

Men det tekniske budget, som blev fremlagt i dag, viser, at overskuddet vil lande på blot 118 millioner kroner, hvis byrådet ikke foretager sig noget. Her mangler der altså 12 millioner kroner, og med den ventede merudgift på 10 millioner kroner på ældre og handicap-området bliver den samlede opgave således at finde 22 millioner kroner i driftsbesparelser.

Til det arbejde har politikerne i dag fået præsenteret et sparekatalog, der forslag til besparelser og effektiviseringer for mellem 55 og 94 millioner kroner næste år.


Selvbudgettering?

En helt anden mulighed ligger dog også lige for: Nemlig at byrådet igen vælger at selvbudgettere sit udskrivningsgrundlag fremfor at vælge det statsgaranterede.

Det kan der være en risiko i, men det kan omvendt øge kommunens ventede skatteprovenue med mellem 25 og 30 millioner kroner. Og så er det ikke alverden, der skal findes i driftsbesparelser.


V: Zigzagkurs

Venstres ordfører Anders Laugesen fortæller, at V-gruppen støtter, at byrådet igen vælger selvbudgettering.

Men han kritiserer det, han kalder en zigzagkurs i kommunens økonomiske politik.

- Bare for et år siden, da der var valgkamp, var byrådet ekstraordinært rundhåndet.Det ser ikke kønt ud, at man giver mange penge ud det ene år og så vil have pengene retur året efter, siger han.

sinn


Ordet er ditMere Ry-Galten