Tip os log ind

Skal lokalråd have vetoret, Chresten Dyhre?

22. januar 2019, 13.51

LOKALPLANER Fornylig offentliggjorde min tidligere byrådskollega Chresten Dyhre et læserbrev, hvor han stillede det retoriske spørgsmål: Hvad vil byrådet med lokalråd - underforstået når man ikke retter sig efter det, lokalrådene ønsker.

Anledningen til hans spørgsmål var den netop vedtagne lokalplan for et område langs Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk, hvor byrådet med 28 stemmer mod 3 vedtog planen, efter at den havde været voldsomt debatteret gennem mange måneder. Jeg vil gerne understrege, at jeg og mit parti er stærke tilhængere af lokalrådene og også af den model for lokalråd, som blev vedtaget i forbindelse med kommunalreformen for godt 10 år siden.

En lang række SFere har arbejdet i lokalrådene rundt omkring i kommunen, ud fra de rammer, som er vedtaget. Vi opfatter lokalråd som en måde, hvor et lokalområde kan samle sig om at øve indflydelse. Ikke kun i forhold til byrådet, men også som aktør om lokale emner i det hele taget.

Chresten Dyhres spørgsmål er interessant, og jeg vil prøve at perspektivere det. Chresten Dyhre var i sin tid socialdemokratisk byrådsmedlem og var som sådan med til at vedtage mange ting, ind i mellem også sager, hvor SF ikke var en del af flertallet. Man kan sige, at vi blev trynet af flertallet. Sådan var de demokratisk vilkår, og det accepterede vi naturligvis. Hvad ville alternativet være?

Skulle SF have haft vetoret over byrådets beslutninger? Selvfølgelig ikke. Jeg opfatter forholdet mellem lokalråd og byråd helt på samme måde. Og Chresten Dyhre ved udmærket, at et byråd jævnfør lovgivningen ikke kan afgive beslutningskompetance. Det er byrådet der bestemme i kommunale anliggender.

Men for at forstå det ret: Mener du, Chresten Dyhre, at lokalrådene skal have vetoret i forhold til byrådets planer og beslutninger?


Ordet er dit