Tip os log ind
Foto: Martin Ballund

Skal hospitalet i Silkeborg delvist afvikles?

06. maj 2019, 12.21

REGIONSHOSPITALET Valgkampen er gået i gang, denne indbefatter også en diskussion af hospitalets fremtid. Emnet har præget læserbrevene i MJA, hvor samtlige partiers folketingskandidater generelt går ind for, at hospitalet bevares, men ingen af kandidaterne tager stilling til hospitalets fremtidige funktion. Dette er formentlig betinget af, at man blot er tilfreds med, at hospitalet eksisterer, efter at det har været udsat for heftige angreb fra embedsmandsside kombineret med et vist kammerateri mellem andre hospitaler og regionsdirektionen.

Hospitalets formelle eksistens er imidlertid ikke tilstrækkeligt, også funktionen skal politisk funderes, herunder konstruktionen af den fremtidige ledelse. Hvis det ikke er muligt ad politisk vej at få nedlagt hospitalet, så kan modstandere jo igen diskret forsøge at kvæle det økonomisk, hvorved funktionerne langsomt nedlægges eller flyttes til Viborg som led i besparelser. Disse forhold bør diskuteres i denne valgkamp og ikke mindst, hvis der kommer en sundhedsreform. Det er en problemstilling som optager borgerne, hvilket bl.a. kommer til udtryk i et indlæg i MJA (01.05.19) fra foreningen »Skøn på Silkeborg«.

Påstanden om risikoen for en økonomisk udsultning er reel, idet regionens investeringsplan 2019 - 2027 viser, at Silkeborg som det eneste hospital er tildelt 0,00 (NUL,NUL) kr., hvor f.eks. Viborg får 124 mio. kr (udover de 1,15 milliarder kr. til nybygninger), Horsens 101 mio. kr. og Randers 179 mio. kr.

En borger har tidligere (MJA 23.02.19) pga. af bekymring for dårlig vedligeholdelse af hospitalet bedt politikerne om en offentlig redegørelse for de økonomiske forhold. Hospitalsledelsen gav (MJA 01.03.19) da også et økonomisk skønmaleri, som på ingen måde er i overensstemmelse med den ovenfor nævnte investeringsplan.

Efterfølgende blev Hospitalsledelsen redegørelse da også udsat for en sønderlemmende kritik fra »Initiativgruppen til Udbygning af Regionshospitalet« med påpegning af fejlinformationer, som efterlod læseren med et svært uheldigt indtryk af troværdigheden af Hospitalsledelsens svar.

Initiativgruppen karakteriserede direkte Hospitalsledelsens svar, som en »ommer«. Denne venter vi så fortsat spændt på bliver publiceret i MJA, Tidsforløbet er nu af en sådan længde, at der grund til at formode, at man fra Hospitalsledelsen ikke agter at komme med et svar til Initiativgruppen. Hvis dette er tilfældet, så mener jeg, at regionsrådsformanden for en gangs skyld skulle træde i karakter og give Hospitalsledelsen et pålæg om at svare, således at borgerne kan medtage det i overvejelserne i deres politiske stillingtagen.


Ordet er ditMere Debat