Tip os log ind
Foto: Jens Anker Tvedebrink

Skal borgerne rende fra Herodes til Pilatus?

16. marts 2019, 08.00

ANSVARSOMRÅDER Der skal bygges nyt plejecenter i Bryrup og rigtig mange aktører skal i spil. Kommunens ældreudvalg har hovedansvaret, når det ny Birkebo skal bygges sammen med Skovly. Aktionsgruppen Bevar Birkebo har et ønske om, at naturområdet fra Limpinden til det nye plejecenter bl.a. kan bruges til natur fitness for ældre og demente borgere - et profilplejehjem hvor naturen aktiv inddrages. Her er det måske kultur- og fritidsudvalget, som skal inddrages, så det sker i samspil med lokalbefolkningen.

Ansvaret for de 12 borgere, som bor i Silkeborg Boligforenings 12 gule huse på Egelyvej, hvor det nye plejecenter skal ligge? De skal tilbydes anden bolig, men det kræver, at der bygges nye almennyttige, og der skal bruges en lokalplan, og det ansvar har planudvalget.

Og hvad med den bygning, hvor Birkebo ligger i dag. Kunne det bruges til et oldekolle? Det kunne det måske godt, fortalte ældreudvalgets formand Gitte Willumsen på borgermødet i Bryrup, »men det er ikke midt ansvarsområde, I skal henvende jer til økonomiudvalget«.

At kommunalbestyrelsen har fordelt de respektive ansvarsområder til forskellige politiske udvalg er rigtigt fornuftigt. Men jeg har som borger en forventning om, at de respektive forvaltninger og politiske udvalg i kommunen arbejder sammen om opgaven.

Hvis kommunen har svært ved at koordinere opgaven, så kunne I overveje overlade den til lokalrådet. Vi kan godt have mange bolde i luften og har erfaring med borgerinddragelse.


Ordet er ditMere Debat