Tip os log ind
Danmarks Naturfredningsforening og A. Vogel har jagtet Danmarks bedste sommerfugleprojekter blandt landets kommuner. 29 kommuner deltog med i alt 32 projekter. Silkeborg og Morsø er vinderne og modtager hver 100.000 kroner til at føre projekterne ud i livet.
Foto: Shutterstock

Silkeborg får tusindvis af kroner til sommerfugleprojekt

Et nyt projekt skal sikre, at truede sommerfugle får bedre forhold for at overleve
19. maj 2018, 10.00

GJERN Silkeborg Kommune sætter nu gang i et nyt projekt, der skal skabe bedre leveforhold for flere truede sommerfugle i Gjern Bakker.

Det sker, fordi kommunen netop har vundet prisen »Danmarks bedste sommerfugleprojekt« i skarp konkurrence med 29 andre kommuner.

Med titlen følger en præmie på 100.000 kroner til at føre projektet ud i livet.

Gjern Bakker er udvalgt som projektområde, da området indeholder et rigt insektliv med flere sjældne arter. Her er blandt andet registreret seks såkaldte rødlistede sommerfugle.

Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet, i fare for at forsvinde eller sjældne.

Overrækkelse af pris og officiel start på projektet sker tirsdag den 22. maj, hvor formanden for klima- og miljøudvalget, Claus Løwe Klostergård (AL), modtager prisen af Danmarks Naturfredningsforening og Ans-virksomheden A. Vogel, der producerer natur naturmedicin.

I samme ombæring tages det første »spadestik« til projektet ved at fælde de første træer i området.

Gode vilkår for sommerfugle kræver nemlig sol og åbne marker.


Silkeborg Kommune ønsker at skabe bedre levesteder for rødlistede sommerfugle. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, som er forsvundet i nyere tid, i fare for at forsvinde eller sjældne.

Projektet i Gjern Bakker skal hjælpe ti forskellige sommerfuglearter: Moseperlemorsommerfugl, moserandøje, bølleblåfugl, brun pletvinge, markperlemorsommerfugl, klitperlemorsommerfugl, okkergul pletvinge, violetrandet ildfugl, dukatsommerfugl og foranderlig blåfugl. Seks af arterne er truet i forskellig grad.

Projektet vinder, fordi området har potentiale til at udvikle sig til en endnu bedre sommerfuglelokalitet.

Silkeborg Kommune vil rydde 1,6 ha rødgranplantage og omdanne den til skovlysning. Desuden lukkes grøfterne i området for at genoprette den naturlige fugtighed fra mosen og åbne op for et eksisterende egekrat.

Tiltagene vil fremme levestederne for både de almindelige og de truede sommerfugle i området.

Bag prisen på 100.000 kroner står Danmarks Natrufredningsforening og Ans-virksomheden A. Vogel, der producerer naturmedicin.

Ordet er ditMere Gjern