Tip os log ind

Signaler frem for substans i Skanderborg

23. august 2018, 13.05

DRIKKEVAND Skanderborg Kommune har fremlagt en plan for at beskytte drikkevandet ved Låsby og Ry endnu bedre. Problemet er bare, at det ikke er nødvendigt, og at det pålægger 22 landbrug i det berørte område unødige gener.

De nationale regler for drikkevandsbeskyttelse i Danmark er i forvejen EU's mest strikse. Og med god grund - vi skal værdsætte og beskytte det danske drikkevand. Det er af unik kvalitet. Desværre har det også en stærk signalværdi, og den bruger et flertal i Skanderborg Kommune nu til skidt signalpolitik til skade for landbruget og til gavn for ingen.

Drikkevandskvaliteten i området bærer ingen præg af at være truet af den nuværende landbrugsdrift - tværtimod. Kvaliteten i hele landet bliver bedre og bedre, fordi man for 20 år siden holdt op med at bruge alle de stoffer, hvor der er fare for udvaskning til grundvandet.

Forvaltningen i Skanderborg Kommune har fremlagt en plan, som på mange måder er grundig og et godt geologisk stykke arbejde. Men lige præcis i forhold til at pålægge sprøjteforbud på de 22 konkrete ejendomme har man forsømt at vurdere om det overhovedet er nødvendigt. Så kan jeg godt forstå, at de berørte landmænd protesterer!

Jeg kan blive helt i tvivl, om byrådet i Skanderborg overhovedet er bekendt med den nationale lovgivning?

Det er spild af forbrugernes penge og samfundets ressourcer, når man som kommune ikke grundigt redegør for nødvendigheden af et indgreb, der hæmmer landmændenes mulighed for at producere.

Tilsyneladende stemmer begge sider i byrådet i Skanderborg Kommune helt ukritisk for en plan, bare fordi man ikke tør stå fast på principper om saglig forvaltning og retssikkerhed for alle borgere og erhvervsdrivende. Når emnet er drikkevand er den lette løsning desværre altid bare et forbud uanset det reelle behov. Det er ærgerlig signalpolitik!


Ordet er ditMere Debat