Tip os log ind

Søhaven - en ny folkepark

16. marts 2019, 08.00

PARK-OMRÅDE Den gode tanke var for mange år siden, at man ved ankomst til Alderlyst skulle møde en slags »byportal« af to høje etageejendomme, hvoraf den ene skulle stå på Søhavegrunden. Men, men, men da det nu viser sig, at det er Silkeborg Kommune der ejer Søhavegrunden på hjørnet af Sølystvej og Borgergade, og det er tanken, at den igen skal i udbud, så synes vi - også set i lyset af at prisen på grunden bliver mindre - at det nu vil være rettidigt for byrådet i stedet at etablere et grønt område på »Søhavegrunden«.

Vi kunne godt tænke os en folkepark! Et grønt område, der kunne danne ramme og en masse dagligt liv og også til de store arrangementer i byen. Bla. med legeplads og faciliteter til hyggeligt samvær og et areal til opstilling af større telt i forbindelse med Alderslysts deltagelse i Riverboat- og Regatta-arrangementer.

Det ville også være en kærkommen lejlighed til at aktivere flere borgere i Alderslyst i disse tilbagevendende events. Ligesom det også i det daglige ville være et grønt åndehul for både unge og ældre i Alderslyst.

Lad os prøve at tænke både nyt og grønt, og lad noget af Silkeborg Outdoor komme til Alderslyst til glæde og gavn for os alle.


Ordet er ditMere Debat