Tip os log ind

Søfronten uden biler

28. august 2018, 12.46

Byudvikling Søfronten i Silkeborg uden biler - det kan lade sig gøre. Flyt Søvej op på den anden side af Rådhuset fra rundkørslen ad Lille Søgade og til Christian 8.s Vej. Den nye vej kan placeres under indgangen til rådhuset, så indgangen hertil kan bibeholdes.

Parkeringspladsen ved nuværende Lille Søgade kan beholdes. Mit forslag er, at den parkeringsplads også overdækkes. Derved får vi et stort og spændende areal strækkende sig fra parkeringspladsen ved søen neden for Jyske Bank over den overdækkede parkeringsplads og hen forbi rådhuset på nuværende Søvej.

Dette område kan fortsætte ned mod havnen, ved at man overdækker Christian 8.s Vej på et stykke og videre ad stier ved det nye Søtorvet.

Udførelsen af dette kan foregå uden gener for trafikken, mens man stadig har nuværende Søvej. Der vil stadig være vej både til rådhuset og Jyske Bank samt parkeringspladser.


Ordet er ditMere Debat