Tip os log ind
Foto: Martin Ballund

Selvfølgelig består Regionshospital Silkeborg

31. oktober 2018, 12.24

Regionshospitalet 22/10 deltog jeg i debatmødet »Stem Silkeborg-Stem personligt«. Tankevækkende var det, at nogle lokale folketingskandidater og -medlemmer demonstrerede stor uvidenhed og manglende detailkendskab til, hvad Regionshospital Silkeborg (RSI) er for en størrelse i dagens Danmark. Det lød som om, at man tror, at RSI er det samme hospital som for 10 år siden, ved strukturreformens tilblivelse.

Til almen oplysning er hospitalet kvantespring videre fra 2007, hvor strukturen på hospitalsområdet i region Midt blev afgørende ændret. Man har i Diagnostisk Center (DC) (Medicinsk Afdeling) udviklet smarte løsninger i samarbejde med praktiserende læger og kommunen for kontrol/opfølgning af kroniske patienters forløb og reduceret indlæggelsestid og antal ambulante kontroller drastisk.

DC har etableret en selvstændig enhed for udredning af mulig cancer, hvor patienter med uforklarlige/vage symptomer udredes så hurtigt, at tiltaget nu implementeres i mange andre lande. DC har tilbudt praksislægerne at henvise direkte til lavdosis-CT af lunger, hvis praksislægerne har blot en lille mistanke om lungecancer, hvilket har betydet, at DC finder mere end dobbelt så mange lungecancer i det tidligste stadium, hvor patienterne kan helbredes, end tilfældet er i resten af landet.

Regionshospital Silkeborg er sandsynligvis det hospital i landet, der er det mest præmierede, og DC har netop i sidste uge modtaget mere hæder og en pris for forløb omkring leversyge patienter.

DC har som eneste sted i landet status af Universitetsklinik for hensigtsmæssige patientforløb og har tilknyttet flere professorer. DC har haft og har en politisk bevågenhed rækkende helt op på regeringsniveau i både i »røde« og »blå« regeringer - så der er givet ingen politikere, der har tænkt sig at lukke RSI, hvilket sundhedsministeren netop har bekræftet.

På CPK (kirurgisk afdeling) har man, undskyld udtrykket, regionens største »produktion« indenfor skulderoperationer, hofte- og knæoperationer (kunstige led) og en meget stor aktivitet inden for store komplicerede rygoperationer. Senest er der tilført et antal hofteoperationer fra Aarhus Universitetshospital, til aflastning for det i øjeblikket på det område nødlidende hospital.

CPK er stedet, hvor man udviklede mulighed for ambulant udskiftning af hofter, hvor man er hjemme igen samme aften efter operation om formiddagen.

Idrætsklinikken i CPK har også været megen hæder til del med priser og anerkendelser, og elitesportsfolk kommer langvejs fra for at blive undersøgt og behandlet der.

På Intensivafdelingen er seks sengepladser reserveret til svært hjerneskadede patienter fra hele Danmark, (hvor patienterne kommer og indleder genoptræningen, mens de forsat ligger i respirator, hvilket sker i tæt samarbejde med Hammel Neurocenter.

På den videnskabelige front genererer RSI doktordisputaser og diverse ph.d. afhandlinger. Senest en ph.d. i smerteblok til kirurgiske patienter, hvor afdelingen på det område er førende og skaber nye kunstige knæ uden smerter.

For at citere Mark Twain: »Rygterne om min død er stærkt overdrevne«, så har jeg i mine foreløbig 18 år på Regionshospitalet mange gange oplevet »skriften på væggen«, mange har dømt os ude og lukningstruet, men »Silkeslottet« vil forsat i fremtiden findes på landkortet, pga en utrolig høj faglighed, et berømt arbejdsmiljø som tiltrækker de bedste fagpersoner og en berømt »Silkeborgånd«, hvor der hele tiden udvikles nye tiltag, der skaber national og international opmærksomhed. Det gør det til et attraktivt sted for patienter og medarbejdere.

Økonomisk er RSI generator for Hospitalsenhed Midt, qua stor daglig »produktion«, smarte patientforløb og afkortede indlæggelsesforløb i begge centre.

De ærede folketingskandidater- og medlemmer opfordres til at besøge Regionshospital Silkeborg i god tid inden valgkampen for alvor skydes i gang, således at man er opdaterede på hvad der foregår på »deres« eget hospital

Undertegnede skal gerne formidle kontakten til de to ledelser i DC/CPK på Regionshospital Silkeborg, »Danmarks bedste Hospital« de seneste 5 år.


Ordet er ditMere Debat