Tip os log ind

Sankthansbålet er reddet

21. juni 2018, 10.24

FAVRSKOV Sankthansbålene i Favrskov Kommune er reddet. Brandmyndighederne i Favrskov og Randers Kommuner har ophævet det forbud mod åben ild, som ellers har været gældende de seneste uger på grund af tørke.

Det betyder, at de mange sankthansbål på lørdag rundt om i Favrskov Kommune nu kan afvikles som »de plejer«. Derimod har brandmyndighederne fortsat forbudet med åben ild de to Djursland-kommuner, som sammen med Favrskov og Randers udgør et fælles brandberedskabet.

Beredskab og Sikkerhed har ophævet brandforbudet efter at brandmyndighederne nu har vurderer tørkeinddækstet til at være fem til syv på en liste op til 10.

Der er stadig 51 kommuner i Danmark, der har fuldstændigt afbrændingsforbud.

- Det er vigtigt at huske, at selv om der ikke gælder forbud i en kommune, er der fortsat pligt til at iagttage forsigtighed i forhold til forøget brandfare, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber.

Traditionen fro bliver der mange sankthansbål rundt om i Favrskov Kommune på lørdag. I Mølleengen i Hammel holder Sct. Georgsgildet og spejderne et sankthansbål. Her underholder musikeren Hans Brun og borgmester Nils Borring (S) holder båltalen. Det er også borgermesteren, som holder båltale ved Dannebrogpladsen i Ulstrup.


Ordet er ditMere Hammel