Tip os log ind

Ry - kolossernes by?

08. september 2018, 08.00

Høje Huse Hver morgen, når jeg drikker formiddagskaffe på min terrasse, kan jeg iagttage, hvordan byggeriet af det nye plejehjem tager form. Det bliver stort - heldigvis mere i bredden end i højden, fordi en tredje etage blev forhindret. Det er også mit ærinde med dette læserindlæg, at byggeriet i Ry bymidte - og senere på Ryvang-arealet - kun bliver på to etager.

»Der må være grænser for væksten - selv i Ry«, som en anden læser skrev det i avisen forleden. Det kan ikke være meningen, at vores smukke by skal udsættes for den vandalisme, som det nye Lokalplanforslag lægger op til. 3 til 4 etager i bymidten, og senere måske også 3 etager i skitseprojektet fra Østjysk Bolig på Ryvang. Det også i flere boligblokke med fladt tag i stedet for de smukke røde tage på de nuværende bygninger.

Gå en tur op på Kyhns Minde eller ad Kildebakken og se, hvor smukt Ry tager sig ud oppefra. Men Skanderborg Kommune har åbenbart til hensigt at ødelægge den smukke by med det (indtil videre) smukke Ry.

Kommunen har åbenbart til hensigt via »salamimetoden« at ødelægge vores by stykke for stykke. Galten er ikke noget eksempel til efterfølgelse, hvor kommunen bare gør som den vil uden hensyntagen til borgernes protester.

Er vi på vej til det samme her i Ry? Kommunen farer frem uden hensyntagen til 726 underskrifter imod planen for Ry Bymidte, selv man siger »at ønske dialog«! Det er 2½ gang antallet af underskrifter i Galten, men Galten har altså ikke samme smukke natur som vi i Ry - og ligger heller ikke nede i en dal som Ry!

Generne ved den nye lokalplan - både for naboer og Ry som helhed - vil blive ødelæggende. Flyt fleretages bygninger op på Kildebjerg, hvor Ry ikke vil lide samme skade som ved det aktuelle forslag.

Det skal ikke være private spekulanter med deres profitinteresser, der alene skal bestemme over byudviklingen i Ry.

Hvordan vil det private Ry Bymidte 2 adskille sig fra Østjysk Boligforeningsprojektet - bortset fra udsigten? Men den kan man jo ikke leve af, som min mor altid sagde. Og især ikke, hvis vor bys smukke gamle huse, mange med smukke røde tage, forsvinder i processen. Vil Ry da blive ved med at være en attraktiv by at bo i eller besøge som turist?

Og der kommer planerne for Klostervej og Kyhnsvej ind i billedet. Også med 4 etager - uden de nuværende røde tage. Realiseres de vil ingen længere kunne genkende Ry.

Så kommune - kom i gang: Lav en helhedsplan for hele Ry by, hvor alle tre elementer (Ry bymidte, Ryvang og Stationsområdet) indkorporeres og inddrag Ryborgerne i processen. Dog er vi så fremme ved næste kommunalvalg. Spindoktorerne råder jo til, at projekter som p.t. i Ry, gennemføres først i valgperioden og forhåbentlig er glemt sidst i den!!!.

Forkortet af redaktionen


Ordet er ditMere Debat