Tip os log ind

Regionsrådet er godt for Silkeborg

11. april 2019, 13.03

HOSPITALERNE I disse uger er der i spalterne på nærværende avis en intens debat om, hvorvidt regeringens bebudede sundhedsreform får betydning for Regionshospitalet Silkeborg. Spørgsmålet er, om hospitalet overlever, hvis regionsrådspolitikerne bliver erstattet af embedsmænd udpeget af sundhedsministeren, hvorved vores hospitaler i realiteten bliver fjernstyret fra København, hvilket sundhedsreformen indebærer.

Lad mig med det samme sige, at al erfaring viser, at der vil komme det ene forslag efter det andet om lukning af funktioner på hospitalet i Silkeborg, hvis man lader det være op til embedsmænd alene at styre vores hospitaler. Det kan jeg sige på baggrund af mine 13 års erfaringer som regionsrådsmedlem og nu som regionsrådsformand. I de 13 år har der adskillige gange været forslag om reduktioner i Silkeborg fra embedsmændene i regionen, hvor politikerne efterfølgende har taget forslagene af bordet igen.

Seneste eksempel er fra vores spareplan sidste år, hvor administrationen foreslog at lukke akutklinikken i Silkeborg. Allerede inden forslaget blev fremsat for regionsrådet, tog jeg imidlertid forslaget af bordet, da jeg ud fra en politisk betragtning mente, at det var et dårligt forslag. For mig betyder akutklinikken nemlig nærhed og tryghed for borgerne i Silkeborg.

Den slags politiske beslutninger er der rigtig mange af i regionsrådet, og det vil der også være i fremtiden. Man kan tage politikerne væk fra sundhedsområdet, men man kan ikke tage politikken væk. Hvis sundhedsreformen bliver til virkelighed, vil fremtiden for hospitalet i Silkeborg blive lagt i hænderne på statslige embedsmænd, og borgerne i Silkeborg vil miste deres demokratiske indflydelse på sundhedsvæsenet.

Sundhedsministeren har på et borgermøde i Silkeborg ganske vist lovet, at hospitalet overlever med henvisning til, at det er nævnt i aftalen om sundhedsreform. Problemet er bare, at hospitalet netop IKKE er nævnt i aftalen i modsætning til regionens øvrige regionshospitaler, der fortsætter som akuthospitaler i den nye struktur. Der er derfor al mulig grund til bekymring for fremtiden for Regionhospitalet Silkeborg, hvis sundhedsreformen bliver til virkelighed!

Venstre og Socialdemokratiet i regionsrådet har altid været enige om at bevare og udvikle Regionshospitalet Silkeborg, der år efter år er kåret som landets bedste mindre hospital, og den brede regionale opbakning er den bedste garanti for hospitalets overlevelse.


Ordet er ditMere Debat